Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Meer awareness financiële sector

Accountantsvereniging wil meer awareness financiële sector

16/10/2019 06:04 - Ivan Cairo

Accountantsvereniging wil meer awareness financiële sector

 

PARAMARIBO - Er dient meer awareness te komen bij accountants en andere financiële professionals in Suriname. Zij moeten zich gereedmaken voor de toekomst, dus ook voor de internationale ontwikkelingen en standaarden. Accountants en andere financiële deskundigen en dienstverleners dienen nog meer te beseffen welke impact internationale ontwikkelingen kunnen hebben op hun beroep en bedrijfsvoering.

Dat stellen Jasna Kortram en Michael Lutchman, respectievelijk penningmeester en fungerend voorzitter van de Suriname Chartered Accountants Institute (SCAI). Donderdag en vrijdag houdt de organisatie een tweedaagse conferentie om te praten over huidige en toekomstige ontwikkelingen. Ruim tweehonderd personen uit Suriname, Nederland, Canada, VS en Caribische landen zullen aan de conferentie deelnemen.

Eén van de belangrijke onderwerpen tijdens de conferentie is de nationale risicoanalyse (NRA) van de Surinaamse financiële sector. De NRA zal vanuit verschillende invalshoeken worden belicht, door de bancaire sector en het projectmanagement dat de NRA voorbereidt en coördineert.

"De impact die de NRA heeft en het belang voor Suriname als land maken dat wij gezamenlijk - verschillende beroepsgroepen - de koppen bij elkaar moeten steken om tot een juist inzicht te komen van waar we staan en waar we naartoe gaan", zegt Kortram. De manier waarop Suriname in juni volgend jaar door de audit zal komen, is volgens haar enorm belangrijk voor het land.

Hoe Suriname er echt voor staat wat betreft risico's in de financiële sector zal uit de analyse moeten blijken, meent Lutchman. "Ik denk dat onze beroepsgroep er redelijk goed voor staat, gegeven de laatste ontwikkelingen, waarbij enkele belangrijke wetten zijn aangenomen", zegt de SCAI-voorzitter.

De conferentie zal zich ook buigen over de wijze waarop automatisering van bedrijfsprocessen in de wereld - ook in de financiële sector - plaatsvindt. Suriname zal deze ontwikkelingen moeten bijbenen. Lutchman geeft aan dat bepaalde ontwikkelingen in andere economische sectoren ook een directe invloed zullen hebben op de financiële sector. Hij zegt dat de financiële sector zich nu reeds gereed moet maken voor grote aardolievondsten voor de kust.

"Dat betekent dat de internationale wereld heel snel op je af zal komen. Dat betekent ook dat Surinaamse bedrijven gereed moeten zijn, omdat anders buitenlandse bedrijven die verder zijn in hun ontwikkeling in een gunstigere concurrentiepositie zullen verkeren om contracten in de wacht te slepen. Lokale bedrijven die niet mee zijn gegaan met de technologische en andere ontwikkelingen zullen buiten de boot vallen. "

Het is dus belangrijk om nu - op dit moment - ready te worden, aldus de SCAI-voorzitter. Ook op organisatorisch gebied en als het gaat om gekwalificeerd personeel, zullen de bedrijven gereed moeten zijn. Er moet dus nu al worden geïnvesteerd. Volgens Lutchman zullen professionals nodig zijn die volgens de internationale financial reporting-standaarden werken. Het is nodig om mensen op te leiden en in opleidingsinstituten te investeren.

Daar wordt intussen al aan gewerkt, zegt Lutchman. Hij merkt op dat Suriname een ernstig tekort heeft aan financiële professionals, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Het land heeft ongeveer 45 registeraccountants, terwijl volgens een studie van de Wereldbank enkele jaren geleden Suriname minstens tweehonderd van dergelijke specialisten zou moeten hebben.

Met de conferentie wil SCAI bewerkstelligen dat er meer awareness komt bij financiële professionals over de toekomstgerichte ontwikkelingen in hun vakgebied. "We moeten ons voorbereiden om in lijn te komen met er wat internationaal gebeurt en ervoor zorgdragen dat het beroep zich ontwikkelt met inachtneming van alle internationale ontwikkelingen", zegt penningmeester Kortram.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina