Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Stichting Kibii vecht ontruiming Staat aan

Stichting Kibii vecht ontruiming Staat aan

16/10/2019 09:58

De Tembe Art Studio in Moengo, waar Stichting Kibii activiteiten ontplooit.

De Tembe Art Studio in Moengo, waar Stichting Kibii activiteiten ontplooit. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Stichting Kibii die in Moengo bedreigd wordt met ontruiming heeft de Staat voor het gerecht gedaagd. Advocaat Joan Nibte bevestigt dat de stichting het er niet eens mee is dat derden peperdure kunstwerken, die onder haar beheer waren opgesteld, eigenhandig en zeer onprofessioneel hebben verwijderd en weggezet.

"We wonen in een rechtsstaat. En zelfs als er sprake is van een ontruiming zijn daar procedures voor en die dienen gevolgd te worden", reageert de advocaat van Kibii op vragen van de krant. Zij legt uit dat Suralco, die concessierechten had in Moengo, de stichting schriftelijk had toegezegd dat zij gebruik mocht maken van het voormalige ziekenhuis.

Toen Suralco uit Moengo vertrok, heeft het bedrijf aangegeven dat stichting Kibii met als voorzitter Marcel Pinas met de overheid moet nagaan hoe het gebruik van de ruimte geregeld kon worden, aangezien het de concessierechten aan de overheid had overgedragen.

"De stichting is toen in overleg getreden met het directoraat Cultuur dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Daarbij was er al een concept-overeenkomst in de maak dat de stichting onder de paraplu van het directoraat Cultuur voor twintig jaar haar activiteiten zou mogen voortzetten op die locatie in Moengo. Bovendien heeft de stichting ook nooit een formeel schrijven gehad van het ministerie dat ze het gebouw moet ontruimen", vertelt Nibte.

Zij legt uit dat na de actie van de districtscommissaris van Marowijne Zuid-West waaronder Moengo valt, enkele maanden terug waarbij er deuren werden opengebroken, de stichting zich bereid heeft getoond samen met de overheid een oplossing te willen vinden "omdat Kibii niet tegen ontwikkeling - in deze een middelbare school die in het gebouw zal worden gevestigd - is".

Bij die onderhandelingen bleek volgens Nibte dat Lilian Ferrier als minister van Onderwijs niet op de hoogte was van de verregaande gesprekken met het directoraat Cultuur. Partijen waren daarna in onderhandeling met betrokkenheid van oud-minister van Openbare Werken Jerry Miranda en Jules Wijdenbosch namens het Kabinet van de President.

"We kregen na lang aandringen een voorstel waarbij Kibii voor twee jaar op een andere locatie haar activiteiten kon voortzetten." Dat voorstel was niet werkbaar volgens Nibte. "Hoe kan de stichting eerst twintig jaar als toezegging krijgen en vervolgens twee jaar?" De advocaat deed een voorstel vanuit Kibii waarop nimmer gereageerd werd. "Om twee weken geleden te vernemen dat men eigenhandig peperdure kunstwerken uit het gebouw verwijdert. Dat kan niet zomaar," motiveert de advocaat de gang naar de groene tafel.

De zaak ging op 2 oktober voor met als eis dat de ontruiming wordt stopgezet, de kunstwerken teruggezet en nieuwe deuren geplaatst worden en dat de stichting niet gestoord mag worden in haar rust. "De rechter vroeg toen gelijk dat de Staat zou stoppen met de bouwwerkzaamheden gedurende het proces. Daar was eerst geen oor naar", vertelt Nibte.

Pas bij de tweede zitting op 8 oktober was er een brief met toezegging van Wijdenbosch dat de bouw gestopt zou worden voor de duur van het proces. "De stichting vind het onaanvaardbaar dat terwijl zij bereid is te onderhandelen en de onderhandelingen al lopen, de Staat tot ontruiming is overgegaan. Wat voor voorbeeld geeft de Staat als degene die wetten en regels instelt, op deze manier?" vraagt Nibte zich af. Op 16 oktober gaat de zaak weer voor. Dan is de Staat aan de beurt om zijn zaak te bepleiten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina