Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Zorghotel mag onder voorwaarden ontslaan

Zorghotel mag medewerkers onder voorwaarden ontslaan

17/10/2019 10:22 - Gilliamo Orban

Het RCR Zorghotel.

Het RCR Zorghotel. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Het ministerie van Arbeid heeft de ontslagaanvraag van het RCR Zorghotel voor zijn medewerkers ingewilligd, maar het bedrijf moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet bij beëindiging van de werkovereenkomst een uitkering worden toegekend op basis van een maand salaris voor elk dienstjaar inclusief alle emolumenten.

Dit is gebaseerd op een eerder uitgesproken vonnis van de rechter. Daarnaast moet het bedrijf erop toezien dat werknemers hun aanspraak op pensioen en Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) niet verliezen. Deze voorwaarden staan in het 'document van Arbeid' waarin het ministerie zijn besluit bekend maakt aan het Zorghotel. Het bedrijf heeft uiteindelijk aangegeven dat het niet meer in staat is de lonen te betalen.

Armand Zunder, voorzitter van de Algemene Werknemersbond, kan zich terugvinden in het besluit van het ministerie. Hij heeft vernomen dat het bedrijf bezwaar heeft aangetekend. Volgens hem gaat het om zestien medewerkers. Sinds de ontslagperikelen in juli, is het aantal werknemers sterk afgeslankt.

Het ging eerder volgens de bondsvoorzitter namelijk om 52 vaste en deeltijdmedewerkers. De laatste groep werd betaald op basis van gewerkte uren en aangezien er geen werk is, zijn de werknemers niet meer nodig. Zunder zegt dat de vaste medewerkers in september de helft van hun salaris hebben ontvangen.

Hij stelt ook dat Sandhya Bajnath, algemeen manager van het Zorghotel, aan het personeel heeft meegedeeld dat er in oktober en november nog 75 procent van het loon wordt uitbetaald. Daarna zullen de medewerkers niet meer betaald worden. De bond heeft de werknemers geadviseerd om individueel bij de Arbeidsinspectie een loonvordering in te stellen tegen de werkgever.

"De zaak zal dan behandeld worden en het Zorghotel moet het volle pond betalen", zegt de bondsvoorzitter op overtuigende wijze. Sandhya Bajnath, algemeen manager van het Zorghotel, was niet bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf had eerder een ontslagaanvraag ingediend, maar heeft die in juli ingetrokken.

"De reden voor het willen beëindigen van de dienstbetrekking met de werknemers is dat het Zorghotel vanwege de overmachtssituatie de zorg- en dialyseafdeling niet kan continueren", luidt een citaat uit het 'document van Arbeid'. Verder staat er dat de werkgever het personeel alternatieve functies heeft aangeboden met behoud van salaris en alle andere voorzieningen.

Dat zou in eerste instantie geaccepteerd zijn, maar de mensen zijn daarop teruggekomen. Zij zijn vervolgens ook niet akkoord gegaan met de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden en hebben zelfs aangeven dat er een ontslagvergunning voor hen mag worden aangevraagd. "De werkgever is thans niet langer in staat om salarissen te betalen en is genoodzaakt om de dienstbetrekking met de werknemers te beëindigen."

De personeelsleden hebben de mededelingen van de werkgever niet ontkend tegenover de Ontslagcommissie. Er zijn volgens hen echter functies aangeboden waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn en daarom hebben ze die niet geaccepteerd. Ook zijn ze niet akkoord gegaan met het afkoopvoorstel dat gebaseerd is op één maand salaris.

Ze hebben vervolgens toegegeven dat ze de werkgever hebben gezegd om een ontslagvergunning aan te vragen. De mensen hebben ook hun bezorgdheid geuit over de jarenlange inhouding van pensioen- en AOV-premies, terwijl het geld nooit is afgedragen aan de instanties.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina