Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Rechtspraak noopt banken tot naleving zorgplicht

Jurisprudentie noopt banken tot stipte naleving zorgplicht

18/10/2019 07:45 - Gilliamo Orban

De jurist Prenobe Bissessur was een van de inleiders van de lezing die was georganiseerd door de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) en Buitensociëteit Het Park.

De jurist Prenobe Bissessur was een van de inleiders van de lezing die was georganiseerd door de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) en Buitensociëteit Het Park. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Recente jurisprudentie van het Hof van Justitie (HvJ) heeft bevestigd dat de banken de zorgplicht nauwkeuriger in acht moeten nemen. Er mag van de financiële instellingen worden verwacht dat ze tot het uiterste gaan om een veiling of openbare verkoping, zoals in het geval van het RCR Zorghotel, te voorkomen.

De banken moeten volgens jurist Prenobe Bissessur niet alleen rekening houden met hun belangen, maar ook met die van de kredietnemer. Hij was woensdag één van de inleiders van de door de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) en Buitensociëteit Het Park georganiseerde lezing met een paneldiscussie.

De jurist gaf in een goedgevulde zaal een uiteenzetting over de zorgplicht van de hypotheekhouder (meestal de bank, …red.). Dat deed hij na algemene opmerkingen van rechtsgeleerde Carlo Jadnanansing over de veiling, waarbij hij vooral inging op artikel 1207 van het Burgerlijk Wetboek.

Bissessur zegt tegen de krant dat de bijzondere zorgplicht van de banken in Suriname reeds sinds 1985 onderdeel is van de Algemene Bankvoorwaarden en daarmee onderdeel van de contractuele relatie tussen de bank en de klant. Hij denkt dat er vooralsnog geen reden is voor ongerustheid over de zorgplicht van de banken.

"Het is wel zo dat van geval tot geval beoordeeld zal moeten worden, zowel door de bank als door de klant, in hoeverre de banken in het onderhouden van de kredietrelatie zich inderdaad aan hun bijzondere zorgplicht hebben gehouden. Dat, vooral in de gevallen, waarbij de klant het gevoel heeft dat die benadeeld is. Goed juridisch advies zal de klant, maar ook de bank daarbij kunnen helpen", raadt de rechtsgeleerde aan.

Hij gaf als voorbeeld het recente vonnis van het HvJ over het RCR Zorghotel tegen de Hakrinbank en anderen, dat in het voordeel is uitgevallen van het Zorghotel. Eigenaar Redjender Thakoersingh had in een kort geding de veiling van zijn onroerende goederen aangevochten. "Ik merk hierbij op dat het gaat om een vonnis in kort geding dat naar zijn aard het karakter heeft van een voorlopige voorziening en de bodemprocedure loopt nog", zei Bissessur.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina