Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Continuïteit dialysezorg in gevaar

‘Dialysecentra lenen van elkaar om te kunnen overleven’

29/10/2019 17:58 - Merredith Bruce

‘Dialysecentra lenen van elkaar om te kunnen overleven’

 

PARAMARIBO - De dialysezorg is in problemen doordat de zorgverzekeraars niet tijdig geld beschikbaar stellen. In een gezamenlijke verklaring vragen Brahma Dialysecentrum, Diapura, Stichting Vakantiedialyse Suriname, Surrenal en Nefrosur Medical Center aandacht voor de financiële situatie waarin zij verkeren.

De dialysecentra stellen dat zij amper in staat zijn om hun maandelijkse operationele kosten te voldoen. "De gevolgen en risico's hiervan voor op de eerste plaats de continuïteit van de zorg aan onze patiënten zullen, indien hierin niet snel verandering wordt gebracht, niet te overzien zijn", wordt opgetekend. De instellingen verwijzen naar gesprekken over de kwestie, die vorig jaar zijn gevoerd met de minister van Volksgezondheid.

Er is ook intensieve communicatie geweest over zowel de tijdigheid van uitbetaling als het dialysetarief. Na deze gesprekken verbeterde het betalingspatroon van het Staatsziekenfonds. "Bij de Survam daarentegen verloopt de tijdigheid van uitbetalingen helaas nog niet goed bij alle maatschappijen", stellen de centra in de verklaring.

In maart en april dit jaar werd een door een erkend accountantsbureau gecalculeerde dialysekostprijs aangeboden aan de minister van Volksgezondheid en aan de Survam. "Helaas blijkt er geen haast te zijn bij zowel de Survam als de overheid om het dialysetarief daterend uit 2012, met een valuta-component van meer dan vijftig procent aan te passen. Hierdoor wordt de dialysezorg sterk in gevaar gebracht."

De instellingen wijzen erop dat dialyse een levensreddende behandeling is voor de groep mensen van wie de nieren niet  (meer) optimaal functioneren. Ongeveer achthonderd patiënten in Suriname zijn afhankelijk an de dialyse. Dit aantal blijft volgens de instellingen toenemen. Doordat de zorgverzekeraars het geld niet tijdig beschikbaar stellen kan de zorg gevaar oplopen. De redactie verneemt van een medewerker in de branche dat de centra, om te kunnen overleven, van elkaar lenen. "Met de tarieven die nu worden gehanteerd, kunnen we de centra niet draaiende houden."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina