Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Schuldenvraagstuk moet uit taboesfeer’

ACHTERGROND: ‘Schuldenvraagstuk moet uit taboesfeer’

31/10/2019 18:57

President Desi Bouterse zou zich moeten realiseren dat elke uitspraak over de wisselkoers impact heeft. Bouterse zou zich als een
staatsman moeten gedragen en niet de 'populaire artiest' uithangen, zegt een econoom van de Wereldbank.

President Desi Bouterse zou zich moeten realiseren dat elke uitspraak over de wisselkoers impact heeft. Bouterse zou zich als een staatsman moeten gedragen en niet de 'populaire artiest' uithangen, zegt een econoom van de Wereldbank.  

ACHTERGROND - Surinamers hebben een trauma overgehouden aan het fenomeen ‘staatsschuld’ vanwege het financieel-economisch beleid van de regering-Wijdenbosch/Radhakishun. “Schuld is een heet hangijzer in Suriname. Je mag nog zoveel andere en positieve cijfers hebben en presenteren, staatsschuld heeft een negatieve lading”, zegt een econoom bij de Wereldbank die bekend is met de financieel-economische ontwikkelingen in Suriname. “In andere landen heeft schuld een minder zwaar gewicht, vooral in de kleine landen in het Caribisch Gebied”, voegt hij er aan toe.

Tekst: Ivan Cairo

Beeld: Jason Leysner

In de Caribische landen wordt schuld snel gekoppeld aandisaster financing, omdat deze landen regelmatig worden getroffen door natuurrampen en steeds geld moeten lenen om hun sociaal-economische omstandigheden weer op peil te brengen. "Schuld is in die landen bijna normaal. Niemand vraagt waar het geld naartoe gaat, omdat de mensen zien dat verwoeste huizen, wegen en gebouwen hersteld worden."

Taboe

De econoom stelt dat de staatsschuldenissue in Suriname uit de taboesfeer gehaald moet worden. Er dient een brede discussie hierover te komen, zodat ook de samenleving begrijpt dat geld geleend dient te worden om bepaalde projecten of beleidsprogramma's te kunnen financieren, omdat de huidige verdiencapaciteit van het land dat nog niet zelf kan opbrengen. 

De deskundige wijst erop dat Suriname geen gratis ontwikkelingshulp meer ontvangt en zelf de financiering van zijn beleid moet organiseren. "Alle ontwikkelingsprojecten van de regering die ik heb gezien zijn goed, maar er is een spanningsveld tussen financiering en uitvoering. Zeker 80 procent van de projecten heeft een goede verdiencapaciteit op de lange termijn. Dat is wat goed aan het volk uitgelegd moet worden." 

Impact onbekend

Benadrukt wordt dat de impact van de schuldenlast op de groei van de Surinaamse economie - en tot hoeveel zorgeloos geleend zou kunnen worden - nooit eerder is gemeten. De econoom Kevin Greenidge uit Barbados schreef destijds in een studie dat kleine open economieën in de regio waaronder Suriname bij een staatsschuld van 58 procent van hun bruto binnenlands product problemen krijgen met de groei van hun economie en aflossingscapaciteit. Er zou dan te veel geld onttrokken worden aan de economie voor aflossing van schulden en betalen van rente. Geld dat zou kunnen worden gebruikt ter dekking van hogere noden. 

In verschillende Artikel 4-rapporten heeft het Internationaal Monetair Fonds aangegeven dat de hoogte van de staatsschuld van Suriname nog geen probleem vormt, maar dat het tempo waarmee deze groeit 'afgekoeld' dient te worden omdat het land anders binnen afzienbare tijd wel in ernstige problemen zou kunnen komen indien de verdiencapaciteit niet vergroot wordt. 

Wisselkoers

Als je populair wil zijn moet je geen president worden. Je moet dan artiest worden. Als je president bent, moet je een staatsman zijn en je ook als zodanig gedragen.

Ook het wisselkoersenvraagstuk is een issue die vrijwel alle segmenten van de samenleving raakt en bezighoudt, aldus de Wereldbank-functionaris. Hij merkt daarbij op dat politieke functionarissen, onder wie de president, ook dienen te beseffen dat elke uitspraak die ze doen over de wisselkoers een bepaalde impact kan hebben. "Als je populair wil zijn moet je geen president worden. Je moet dan artiest worden. Als je president bent, moet je een staatsman zijn en je ook als zodanig gedragen." 

Het gewicht van uitspraken van beleidsmakers in Suriname wordt volgens de deskundige onderschat. Recent heeft president Desi Bouterse tijdens een radioprogramma en in een politieke vergadering in het NDP-hoofdkwartier Ocer aangegeven dat de wisselkoers voor de Amerikaanse dollar omlaag zal worden gebracht.

De deskundige stelt dat wanneer dergelijke uitspraken worden gedaan, de belanghebbenden op de valutamarkt beseffen dat er maatregelen worden voorbereid door de autoriteiten om dat te realiseren. "Met dat besef zorgen de valutahandelaren ervoor dat ze nog snel hun slag kunnen slaan voordat daadwerkelijk koersverlagende maatregelen worden getroffen. Daarom zie je steeds dat wanneer uitspraken worden gedaan over koersverlaging de wisselkoers een beetje stijgt, omdat valutahandelaren eventuele toekomstige verliezen zo afdekken."

Volgens de econoom zou de regering zich eerder moeten inspannen om de wisselkoers over een langdurige periode stabiel te houden in plaats van te proberen deze omlaag te krijgen. "Je kan proberen om het terug te brengen naar SRD 3.50 of SRD 2.80, maar weet je hoeveel van je monetaire reserve je daartegenaan zal moeten gooien. Daarom was de monetaire reserve in 2014-2015 gedropt van meer dan één miljard US dollar naar ongeveer tweehonderd miljoen dollar", aldus de financieel-deskundige.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina