Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Een pilletje?

COLUMN: Een pilletje?

01/11/2019 14:00 - PS

Philomena Bijlhout.

Philomena Bijlhout.  

Sinds enige tijd word ik geconfronteerd met de gevolgen van dementie in mijn naaste omgeving. Bijzonder verdrietig.Want hoe bescherm je degene om wie het gaat tegen het kapot maken van de eigen sociale contacten en agressief gedrag. Frustrerend is dat ik niet weet of de informatie die de dementerende geeft op waarheid berust. Zijn er nou wel of niet spullen verdwenen uit de kamer of portemonnee. Het hele karakter en de persoonlijkheid verandert ook mee. Van vrolijk en betrokken naar somber, vergeetachtig en achterdochtig. Ik voel mij schuldig als achteraf blijkt dat informatie over diefstal van of onjuist handelen van anderen toch wel op waarheid berust. Hoe zal minister Hoefdraad van financiën zich wel niet voelen. Volgens de foto op de voorpagina van de krant ‘zorgelijk’.

Iemand appte mij afgelopen woensdag de flyer 'Handen af van de wet op de staatsschuld'. Een oproep van de vakbonden, vakverenigingen, bedrijfsleven, organisaties, politieke partijen en overige maatschappelijke groepen om afgelopen donderdag massaal te protesteren tegen het voorstel om de strafbepaling in deze wet te schrappen. Een matti zei dat Hildenberg, die minister was van Financiën in alle drie kabinetten van Venetiaan, ook meer had geleend dan was toegestaan. Om te voorkomen dat dit zich zou herhalen heeft de Front regering toen deze wet gemaakt. "Het is bekend dat de regering Venetiaan het plafond had overschreden. Maar het financieel beleid was goed. De koers was laag en er was reserve. Weliswaar wel door inkomsten uit de bauxiet en ontwikkelingshulp".

De wijziging in de wet zal er volgens hem daarom gewoon komen omdat de NDP de meerderheid van stemmen heeft in de DNA. Hij analyseert de geplande protestdemonstratie. "Wie van het volk gaat de straat op? Iemand die 5 kinderen heeft, hosselt en twee tot drie banen erbij heeft, gaat de straat niet op. Het volk is moe van al die want to be leiders. Het volk wil leiders waar het in gelooft". Hij somt de namen op van Eddie Bruma, Harold Rusland, Derby, Sylvester die allemaal al dood zijn. Volgens hem loopt niemand achter de jonge leiders van nu aan en gaan Javanen en Hindoestanen al helemaal niet de straat op om te protesteren. Volgens hem is bij de komende verkiezingen het etnisch vraagstuk aan de orde. Wil men wel of niet een Hindoestaanse leider.

Wat opvalt is de snelheid waarmee het protest is georganiseerd en het brede draagvlak van participerende groepen. Waarom is dit niet mogelijk voor andere dringende zaken die dit land al zo lang systematisch vernietigen. Onderzoekers van Tropenbos Suriname luiden nu de alarmbel omdat de skalians behalve in het Brokopondostuwmeer ook actief goud winnen in het Marowijne gebied en op de Marowijne rivier. Men is met minstens tien skalians in combinatie met zwaar materieel aan de kust en in de rivier bezig. Het gebied wordt ernstig vervuild.

Maar ook het leven van 800 nierdialyse patiënten wordt bedreigd en is nu een speelbal in de handen van rijke zorgverzekeraars. Niet meer kunnen dialyseren betekent simpelweg doodgaan. Niemand die de straat opgaat voor deze groep. Is ons moreel verval afgegraven door de skalians en ligt het op de bodem van de rivier?

Volgens mijn matti is het allemaal één pot nat en lopen de grote leiders van nu via de achterdeur bij elkaar naar binnen. "Als straks Bouterse de informateur/formateur is van de regering gaat hij Santokhi, Somohardjo en Brunswijk gewoon consulteren. Ze doen alsof ze aartsvijanden zijn. De helft van de VHP zit bij de NDP. Toppers van de NDP zijn aanwezig op feesten van VHP'ers". Mij bekruipt nu een gevoel van onzekerheid. Net als bij de dementerende uit mijn omgeving. Wat moet ik nu wel en wat niet geloven. Misschien is het tijd om massaal pilletjes tegen dementie in te nemen met het oog op de aanstaande verkiezingen. Uiteraardop kosten van de rijke zorgverzekeraars.-.

bijlhoutdwt@hotmail.com

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina