Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Strafbepaling schuldenwet geschrapt

Strafbepaling staatsschuldenwet geschrapt

01/11/2019 20:17 - Ivan Cairo

Assembleeleden die het eens zijn met de aanpassing van de wet op de Staatsschuld stemmen voor.

Assembleeleden die het eens zijn met de aanpassing van de wet op de Staatsschuld stemmen voor. Foto: dWT  

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee (DNA) heeft vrijdagavond de wet op de Staatsschuld met 26 stemmen voor en 11 tegen opnieuw gewijzigd. Deze keer is de strafbepaling die gold voor overtreding van de wet door de minister van Financien op voorspraak van initiatiefnemer tevens NDP-fractieleider Amzad Abdoel uit de wet gehaald. Door een toevoeging in de wet mag de regering nu per jaar maximaal 95 procent van het bruto binnenlands product lenen. Ook zal de regering voortaan bij het indienen van de begroting een schuldsaneringsplan moeten aanbieden.

Alle aanwezige NDP-fractieleden, ondersteund door Diepakkoemar Chitan en Raymond Sapoen van HVB, Rudolf Zeeman van Bep en Celsius Waterberg gaven hun goedkeuring. De aanwezige leden van de oppositiepartijen Abop, VHP, Palu en NPS stemden tegen. In de gewijzigde wet is bepaald dat indien de regering meer dan de toegestane 95 procent wil lenen zij daarvoor toestemming aan het parlement moet vragen. Oppositieleden merkten bij de stemmotivering op dat met de wetswijziging straffeloosheid is geintroduceerd.

De wet is volgens hun speciaal aangepast om Financienminister Gillmore Hoefdraad te vrijwaren van strafvervolging, omdat hij illegaal het binnenlandse schuldenplafond zou hebben overschreden. In 2011 was reeds een aanpassing van voornoemde wet goedgekeurd omdat toenmalig minister Wonnie Boedhoe en haar voorganger Humphrey Hildenberg vanwege overschrijding van het schuldenplafond in problemen dreigden te komen. Tussen oppositie en coalitie bestaat overigens verschil van mening of het schuldenplafond toen daadwerkelijk was overschreden. De hoogte van de staatsschuld was toen berekend aan de hand van voorlopige bbp-cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek.

Door de strafbepaling te schrappen is volgens VHP-fractielid Krishnakoemarie Mathoera de wet uitgehold omdat het de bevolking moest beschermen en niet regeringsleden die een slecht financieel beheer over de staatskas voeren. Patricia Etnel van de NPS riep kiezers op om op 25 mei 2020 bij de verkiezingen hun oordeel te geven over wetswijziging. Ze voerde aan dat wanneer haar partij na die verkiezingen in het machtscentrum komt de schuldigen vervolgd en opgesloten zullen worden. Initiatiefnemer Abdoel merkte op dat de regering niet ongelimiteerd mag lenen zoals door tegenstanders van de wetswijziging wordt gesuggereerd.

Mede door de wetswijziging zal de regering in staat gesteld worden geld tot een bepaald niveau te blijven lenen om haar ontwikkelingsprogramma te financieren. Het is volgens hem geen gelegenheidswetgeving zoals Chandrikapersad van de VHP aanvoerde. Wetten zijn dynamisch en dienen van tijd tot tijd aan de hand van de dan geldende omstandigheden te worden aangepast, meent de NDP-fractieleider. Een aantal maatschappelijke groepen en organisaties hadden zich uitgesproken tegen de wetswijziging. Het initiatiefvoorstel van Abdoel kwam daags nadat de VHP ruim twee weken geleden aangifte bij het Openbaar Ministerie had gedaan tegen minister Hoefdraad wegens vermoedelijke illegale overschrijding van het binnenlandse leningenplafonf.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina