Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘We hebben niemand opgelicht’

‘We hebben niemand opgelicht’

01/11/2019 00:00 - Ivan Cairo

De in aanbouw zijnde International Mall of Suriname (IMS).

De in aanbouw zijnde International Mall of Suriname (IMS). Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Jerry Karijomengolo, directeur van Jercon & Steel Erection, weerspreekt met klem beweringen tegen dat zijn bedrijf wanprestatie heeft geleverd bij de bouw van de International Mall of Suriname (IMS). Ook zegt hij ondernemer Soenil Kalloe, opdrachtgever voor de bouw van het winkelcentrum, niet te hebben opgelicht. "We zijn geen malafide bedrijf. We hebben niemand opgelicht", stelde Karijomengolo donderdag tegenover verslaggevers.

Kalloe beklaagde zich vorige week in de media erover dat door wanprestatie van de staalconstructeur zijn project ernstig is vertraagd en de oplevering en opening van de mall nog niet kan plaatsvinden. Ook zou Jercon hem in extra kosten hebben gejaagd omdat de aannemer zich niet aan het contract zou hebben gehouden en Kalloe zelf een deel van het staal, de moeren en bouten moest aanschaffen. Die extra kosten plus boete van in totaal ruim 550.000 US dollar wil hij verhalen op de aannemer.

Karijomengolo toont documenten om te staven dat de vertraging in de levering van de staalconstructie komt, omdat de fundering pas een jaar nadat de aannemingsovereenkomst was getekend gereed was. Voor de fundering was niet zijn bedrijf verantwoordelijk. Daarnaast moesten de bouwtekeningen enkele keren gereviseerd worden en werd het bouwwerk groter dan aanvankelijk was overeengekomen. Dat leverde "meerwerk" op. "Het betonnen fundament was nog niet klaar. Als de fundatie niet in orde is kan ik geen staalconstructie opzetten", stelt de Jercon-topman.

Het kan er bij de directeur en bedrijfsjurist John Bouterse niet in dat Kalloe betaling eist voor de extra staal, moeren en bouten die hij zelf heeft aangeschaft en zijn verwerkt bij het meerwerk ten behoeve van de uitbreiding. Karijomengolo zegt verder dat de bewering van Kalloe dat Jercon niet zelf het staal heeft geïmporteerd, niet op waarheid berust. Hij zegt dat in opdracht van zijn bedrijf Vabi het staal heeft ingevoerd en toont documenten daarover aan de media.

De Jercon-directeur stelt dat op basis van het werk dat zijn bedrijf heeft geleverd hij nog een saldo van 150.000 US dollar van de opdrachtgever moet ontvangen plus een bedrag van 200.000 US dollar voor het meerwerk. Onlangs stuurde hij de facturen voor deze bedragen op naar Kalloe nadat de staalconstructie was opgeleverd. Daags daarna kreeg hij van de opdrachtgever een brief waarin wordt aangegeven dat de opdracht niet conform wat was overeengekomen was en binnen de afgesproken tijd is opgeleverd. Derhalve werd er een bedrag inclusief boete van ruim 550.000 US dollar gevorderd.

Volgens Bouterse is voor dit bedrag geen enkele specificatie opgegeven hoe dat is opgebouwd. Jercon heeft per deurwaardersexploot de betaling voor geleverde diensten geëist. Ook is Kalloe gesommeerd de "onjuiste" mededelingen die hij in de media en op de website van IMS heeft gedaan te rectificeren en zijn verontschuldigingen aan te bieden, omdat ze, aldus Bouterse, neerkomen op smaad en laster. Karijomengolo en Bouterse vinden dat indien Kalloe van oordeel is dat hij is opgelicht, hij aangifte bij de politie had moeten doen van dat strafbaar feit.

Ook is nimmer een brief van Kalloe ontvangen waarin Jercon in gebreke wordt gesteld dat die wanprestatie heeft geleverd. Mochten de betaling en rectificatie uitblijven zal tegen de opdrachtgever een kort geding worden aangespannen zegt de advocaat. De aannemer heeft de indruk dat de opdrachtgever onder zijn betalingsverplichting uit wil komen, door geld van hem te vorderen als zou zijn bedrijf niet volgens het contract hebben gepresteerd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina