Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Gezinsplanning

COMMENTAAR: Gezinsplanning

02/11/2019 12:00

COMMENTAAR: Gezinsplanning

 

HET IS INTUSSEN al bijna zestig jaar geleden dat de anticonceptiepil werd geïntroduceerd, wat een enorme emancipatie betekende voor de vrouw. Haar gezondheid ging vooruit en vanwege de mogelijkheid het krijgen van kinderen uit te stellen, kon ze niet alleen langer studeren, maar ook zelf bepalen wanneer ze wel kinderen kreeg.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt er echter gewag van dat er nog steeds drempels bestaan voor mensen om gebruik te maken van de diensten die gezinsplanningsorganisaties aanbieden. Medisch directeur van 's Lands Hospitaal, Soenita Nannan Panday Gopising, onderkent dat dit voor een groot deel ook het geval is in Suriname. Ze geeft toe dat gebrekkige toegang tot voorbehoedsmiddelen als de pil, het condoom en de prikpil maken dat vrouwen ongewenst zwanger raken met alle gevolgen van dien.

Het is eigenlijk zeer tegenstrijdig dat er heel weinig voorlichting wordt gegeven aan tieners die seksueel actief zullen worden, of het al zijn en dan toch verwachten dat daar geen zwangerschap uit voortvloeit. Ook drempels als een doktersrecept voor de pil, een driemaandelijks bezoek aan de poli voor de prikpil en het feit dat niet alle verzekeringsmaatschappijen voorbehoedsmiddelen in hun pakket hebben opgenomen worden gezien als uitdagingen om aan gezinsplanning te doen.

Deze uitdagingen hebben ook tot gevolg dat het aantal abortussen in Suriname erg hoog is. Omdat abortus in Suriname nog illegaal is, zijn daar geen cijfers over, maar schattingen vallen vaak heel hoog uit. Het is een onderwerp waar niemand openlijk over schijnt te willen praten, omdat er een bepaald verdienmodel aan gekoppeld is. Veel ziekenhuizen weten dat het in hun operatiekamer gebeurt, maar ze doen niets onder het mom van: als we het verbieden zal het op een meer onveilige manier gebeuren.

Kortom over de hele linie moet nagedacht worden over wat we willen met gezinsplanning en wat in het voordeel is van de ongeboren kinderen en de gezinnen die ze moeten opbrengen. Het heeft weinig zin dat tieners zwanger raken en de vrucht laten verwijderen of juist een kind krijgen terwijl ze niet klaar zijn voor het moederschap en de kinderen zo van alles en nog wat overkomt.

We moeten kunnen inzien dat gezinsplanning niet los gezien moet worden van de voorlichting over voorbehoedsmiddelen, de beschikbaarheid daarvan, het verminderen van het aantal abortussen en het aantal gevallen van geweld tegen kinderen en de vroege stimulatie van nieuwe wereldburgers. Als een van de schakels in de keten zwak is, zal geen vooruitgang geboekt worden in ons streven om kinderen te voorzien van de best mogelijke start in het leven.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina