Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: De staatsschuld

INGEZONDEN: De staatsschuld

02/11/2019 06:01

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Praten over de zin van de wijziging van de wet op de staatsschuld is hetzelfde als de vraag stellen waarom vogels vliegen. Kunt u mij dat vertellen? Welnu, vogels vliegen niet omdat ze het recht hebben om te vliegen, maar omdat ze vleugels hebben en dit is een objectief fenomeen. Om dit goed te begrijpen moet je wel het verschil kennen tussen “objectief, subjectief en intersubjectief”.

Wat wil ik hiermee zeggen? Beide partijen die een standpunt hebben ingenomen met betrekking tot de wijziging, kunnen gelijk hebben. Een objectief fenomeen staat los van het menselijke bewustzijn en de menselijke opvattingen. Het tegenovergestelde is het subjectieve van een individu. Waarom? Omdat het betreft de politiek. Politiek heeft te maken met besturen en besturen betekent het bezitten van macht. Omdat het primaat binnen een democratisch staatsbestel bij de politiek ligt, zal de politieke realiteit altijd bepalend zijn, ondanks de waarheid elders kan liggen.

Dit heeft te maken met de imaginaire orde waarin de democratie zich bevindt. Het is geen objectieve realiteit. Het bestaat in je verbeelding. De imaginaire orde is niet iets dat subjectief in je verbeelding bestaat, maar een intersubjectieve orde die in de gemeenschappelijke verbeelding van mensen leeft. Dit is een onderdeel van het sociaalwetenschappelijk spel waar het openbaar bestuur ook onderdeel van is. Bij deze ingewikkelde maatschappelijke omstandigheden is het veiliger om consequent rechtsstatelijk te denken en te handelen. De beslissing van het obligoplafond is een politiek bestuurlijke bepaling ooit vastgelegd in een wet; maar is deze wet in overeenstemming met onze constitutie?

In Suriname hebben wij een slechte gewoonte om, de noodzakelijke instituten en organen die binnen onze Staatsbestel rechtens uitsluitsel moeten geven, niet in te vullen. Misschien wordt dit bewust door de politiek nagelaten om ruimte open te laten om te kunnen raaskallen en de samenleving daarmee bezig te houden. De totstandkoming van een wet of het bestaan daarvan betekent nog niet dat de rechtsgevolgen in de praktijk gegarandeerd zijn, aangezien de wetmatige toetsing vaak niet volgens onze constitutie kan plaatsvinden.

Daardoor worden wij in dit land overgelaten aan willekeur en meningen van hen die het hardst schreeuwen. De vraag is of de minister van Financiën ingevolge onze constitutie zich schuldig kan maken aan een strafbaar feit door ambtshalve te lenen, voor diversificatie en het weerbaar maken van de Surinaamse economie en verhogen van de levenstandaard van de bevolking.

Ingevolge onze Grondwet is de minister van Financiën geen verantwoording verschuldigd aan De Nationale Assemblee. Waarom handelen wij binnen ons Staatsbestel in politiek Suriname voortdurend op een wijze waarbij de rechtsstatelijkheid niet uitputtend in acht wordt genomen? Mensen hebben een schitterend vermogen om in dingen te geloven die tegenstrijdig zijn. Ook als de huidige procedure ingevolge de vigerende wet wordt ingezet, door de Procureur-Generaal, zal het primaat wederom bij de politiek liggen. It is all politics.

Eugène van der San 

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina