Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Profcompetitie voorlopig van de baan

Profcompetitie voorlopig van de baan

03/11/2019 12:18 - Stan Herewood

Profcompetitie voorlopig van de baan

Foto: 1limburg.nl  

PARAMARIBO - De door de Surinaamse Voetbalbond (SVB) aangekondigde voetbal profcompetitie, die op 17 november van start zou gaan, is voorlopig van de baan. Het advies van de Uefa- Concacaf deskundigen is haarscherp. De deskundigen hebben afgeraden van start te gaan met de Betaalde Voetbal divisie, maar in de plaats daarvan een “reguliere Preprofessional 1ste divisie” te introduceren bestaande uit 10-12 verenigingen en vervolgens de Betaalde Voetbal divisie op 1 oktober 2020 het levenslicht te doen zien.

Deze mededelingen heeft SVB voorzitter John Krishnadath de clubs in een brief laten weten. De brief is dinsdag gericht aan de voorzitters en secretarissen van Broki, Inter Moengotapoe, Leo Victor, Notch, Nishan 42, SNL, Transvaal, PVV, Robinhood en Voorwaarts. Op verzoek van het bondsbestuur zijn Joost de Wit van de Uefa en Howard Mac Intosch van de Concacaf naar Suriname gekomen. Hun bezoek was bedoeld de laatste hearings te houden. Deze moesten dan leiden tot een definitief besluit over het al dan niet voldaan hebben aan de voorwaarden voor het starten met een Betaalde Voetbal divisie.

Door het besluit heeft het SVB bestuur danig gezichtsverlies geleden. Daarnaast geeft de SVB voorzitter zelf volmondig toe dat aangezien het gestelde minimum aantal clubs, nodig voor de start van de competitie er niet is, de start hiervan naar een later tijdstip uitgesteld moet worden. Van de zijde van de verenigingen verneemt de Ware Tijd dat van meet af aan de SVB er op is gewezen dat er teveel onduidelijheid was over de inleg van bedragen zoals de vereiste dertigduizend US dollars en SRD 80.000 om mee te kunnen doen aan de competitie. Ze hebben aangedrongen op het nemen van de verstrekkende besluiten op een algemene ledenvergadering wat niet is gebeurd.

Over het beheer van de gelden kon geen duidelijkheid worden gegeven, evenmin hoe zou worden voorkomen dat geldstromen in het kader van witwaspraktijken uit het circuit zouden worden gehouden. Schattingen over toeschouwers aantallen hebben de clubs als onwerkelijk ervaren, zodat geen concrete voorstellen op tafel zijn gekomen hoe de clubs zich in stand moeten houden. De praktijk is dat het fenomeen van clubeigenaren een belangrijke rol speelt. Als deze komen weg te vallen storten de clubs ineen, wordt gevreesd.

Spelers, die reeds een goed betaalde baan hebben bij de overheid of het bedrijfsleven met secundaire voorzieningen en mogelijkheid tot studeren, worden voor een voldongen feit geplaatst een keus te maken die belangrijk is voor hun verdere toekomst. Er is niet nagedacht over de toekomst van de voetballers. Een van de voorvechters voor een structurele profcompetitie binnen de stuurgroep heeft aan de krant gezegd blij te zijn met de mogelijkheid meer tijd te gunnen aan andersdenkenden om een valse start te voorkomen.

 Om kracht bij te zetten aan hun serieusheid mee te werken aan een duurzaam project hebben zij de Uefa en Concacafvertegenwoordiger een stapel documenten meegegeven waarin structurele waarborgen voor een profcompetitie zijn verwoord. De stuurgroep verwacht dat zij een kopie ontvangt van de deskundigen die hun advies mondeling hebben uitgebracht aan de SVB, zodat zij verder overleg met hen kan voeren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina