Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Gepensioneerden Suralco krijgen meer pensioen

Gepensioneerden Suralco krijgen meer pensioen via rechtszaak

05/11/2019 10:06 - Ivan Cairo

Gepensioneerden Suralco krijgen meer pensioen via rechtszaak

Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Suralco moet bijna een derde meer aan pensioen uitkeren aan zijn gepensioneerde medewerkers. Dat heeft de kortgedingrechter beslist, bevestigt advocaat Joan Nibte tegenover de Ware Tijd. Namens bijna vierhonderd gepensioneerde Suralco-arbeiders spande zij een rechtszaak aan tegen de maatschappij en het Suralco Pensioenfonds.

Haar cliënten waren het oneens met de hoogte van het pensioen dat zij in Surinaamse dollars uitgekeerd kregen, omdat dit ondanks de waardedaling van de Surinaamse munt de afgelopen jaren niet werd aangepast. Het gaat om ex-Suralconiërs of hun weduwen of weduwnaars die hun uitkering in Suriname ontvangen.

Al enige jaren ontvangen ze, uitgedrukt in Surinaamse valuta, veel minder dan hun ex-collega's die hun pensioen in het buitenland ontvangen. De pensioeninhoudingen vonden in US dollar plaats, de uitkeringen daarvan eveneens, maar de uitbetaling gebeurde in Surinaamse valuta.

Het was gebruikelijk dat naarmate de wisselkoers voor de US dollar omhoogging, ook het uit te keren bedrag naar boven werd bijgesteld. "Tot 18 november 2015 kregen verzoekers ook bij de stijging van de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Surinaamse dollar het equivalent van het pensioen dat werd uitgekeerd aan de gepensioneerden metnon-resident-status", voerde Nibte aan. 

"De pensioenuitkeringen van verzoekers werden namelijk bij elke stijging van de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Surinaamse munteenheid, zodanig aangepast, zij het steeds met enige vertraging", aldus de advocaat. De laatste aanpassing van de pensioenuitkeringen van verzoekers heeft plaatsgevonden in 2011.

De Paranam Werknemersbond en een actiegroep die de gepensioneerden hadden opgericht probeerden via overleg met Suralco de aanpassing van de uitkeringen te bereiken, maar de maatschappij weigerde. Ten einde raad spanden zij een kort geding aan tegen het bauxietbedrijf en het in Amerika gevestigde Suralco Pensioenfonds.

Een deel van gepensioneerden moet, zoals tijdens het kort geding naar voren kwam, rondkomen met een pensioen van minder dan SRD 300 per maand, overeenkomend met ongeveer 40,65 US dollar. Anderen zelfs met minder dan SRD 200, oftewel 27,10 US dollar, aangevuld met een AOV-uitkering van SRD 525.

"Het is schandelijk dat deze eens trotse Suralconiërs die noeste arbeid hebben verricht en dus recht hebben op een menswaardige pensioenuitkering, in armoede moeten leven", voerde Nibte aan. De kortgedingrechter veroordeelde Suralco om aan de eisers als voorschot te betalen een correctie van 30 procent op het door hen te ontvangen pensioen vanaf 1 november 2015.

Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, wat inhoudt dat indien Suralco in hoger beroep gaat, toch alvast de verhoging met terugwerkende kracht moet worden uitbetaald. De rechter verklaarde de gepensioneerden niet-ontvankelijk in hun vordering tegen het Suralco Pensioenfonds.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina