Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Definitief afrekenen met politieke machtsstructuren

Achtergrond: Definitief afrekenen met politieke machtsstructuren vanaf 1975

07/11/2019 19:00

Anthony Wong(l), Roy Bhikharie en Maisha Neus op de Novembermeeting van Kenniskring.

Anthony Wong(l), Roy Bhikharie en Maisha Neus op de Novembermeeting van Kenniskring.  

ACHTERGROND - Ageren, straatacties en de ene na de andere lezing of discussie houden over het ondemocratisch overheidsgedrag is brandjes blussen. “Als je een incorrecte diagnose maakt van een ziekte, zullen alle medicijnen zich slechts beperken tot symptoombestrijding. De ziekte blijft sluimerend voortwoekeren en kan soms zelf tot felle uitbarstingen komen”, zei Roy Bhikharie, psycholoog en politiek analyticus, in een inleiding over het functioneren van de democratie.

Tekst: Wilfred Leeuwin

Beeld: Irvin Ngariman

Volgens hem kan de oorzaak van het constante ondemocratisch handelen, dat overigens niet van vandaag is en niet slechts aan de huidige regering worden toegeschreven, de belangrijkste les zijn in de politieke geschiedenis van Suriname vanaf 1975. Bhikharie was dinsdag gastspreker op de maandelijkse bijeenkomst van de Kenniskring in het Lalla Rookh-gebouw. 

Hij citeerde een recente uitspraak die NDP-ondervoorzitter André Misiekaba tijdens een massameeting gebruikte om aan te geven wat het probleem is. De politicus zou min of meer gezegd hebben: "Na wi abi na makti en dan wi e du san wi wani, so leki di den ben abi na makti, den ben du san den wani."

Volgens Bhikharie is hiermee heel treffend het probleem van de Surinaamse politiek en het constante ondemocratisch handelen van de overheid verwoord. "Zijn uitspraak is typerend voor de geschiedenis van Suriname sinds 1975, vanuit politiek bestuurlijk oogpunt bekeken." 

De analyticus wees er meteen op dat deze verkeerde denkwijze totaal niets met democratie te maken heeft. Sterker nog, ze is volledig in strijd met de Grondwet. "Democratie is namelijk geen macht van de meerderheid over de minderheid, maar de macht gegeven aan de meerderheid om de belangen van beide groepen te dienen."

"Wij leven in een democratische rechtsstaat en de definitie daarvan is dat de overheid bij de uitoefening van haar macht verplicht is zich te houden aan wet en recht. Machtsmisbruik en willekeur zijn wettelijk verboden, terwijl het gelijkheidsbeginsel zou moeten zegevieren, zoals in artikel 54 van de Grondwet staat", aldus Bhikharie.

Slavernij

De inleiding van Bhikharie was aanvankelijk bedoeld om antwoord te geven op de vraag hoe het mogelijk is geweest om de wet op de Staatschuld te wijzigen, ondanks alle verzet hiertegen. Nadat eerder voorzitter Anthony Wong van de Algemene Aannemersvereniging zijn licht hierover had laten schijnen, kreeg de discussieavond na de presentatie van Bhikharie een andere wending. 

Er werd geconcludeerd dat het bestuurssysteem van Suriname wordt vergeleken met een geciviliseerde vorm van slavernij of rekolonisatie door eigen politici en tegenwoordig met maffiapraktijken. De slotsom van het goed opgekomen publiek, samen met inleiders en panelleden, was dan ook eensluidend: definitief afrekenen met politieke machtsstructuren van vanaf of zelfs vóór 1975.

De optie vanuit het publiek dat Suriname het zal moeten hebben van nieuwe politieke partijen werd met applaus verwelkomd, hoewel een enkeling zich afvroeg of die ook al niet bezoedeld zijn. 

Gepolitiseerd bestuurssysteem

Bhikharie zei dat het bestuurssysteem er één is dat erop neerkomt dat toezichthoudende functies en autoriteiten worden gepolitiseerd, zodat controlemechanismen niet goed kunnen functioneren. Het partijkartel heeft vrij spel om naar eigen goeddunken te kunnen handelen.

Een voorbeeld hiervan is dat recent president Desi Bouterse bekendmaakte dat hij zou interveniëren op de valutamarkt met veertig miljoen Amerikaanse dollars via enkele cambio's. Maar de herkomst van het geld kan niet worden verklaard door de Centrale Bank van Suriname en ook niet door de Surinaamse Bankiersvereniging.

"Dus desavouering van een monetaire autoriteit die volledig verantwoordelijk is voor het garanderen van de interne en externe stabiliteit van ons financieel systeem, alsook van het internationaal en nationaal betalingsverkeer", stelde Bhikharie.

Vanuit historisch perspectief kan volgens hem worden vastgesteld dat vanaf 1975 er niets wezenlijks is veranderd in de machtsstructuur van Suriname. Alle beslissingen worden genomen door coalitietoppers. Hieraan ligt stamhoofdig denken ten grondslag. Partijleden stellen zich als volgzame lammetjes op en behandelen het stamhoofd of de politieke leider als een afgod. 

Historisch perspectief

Hoe heeft dit alles kunnen gebeuren, vroeg Bhikharie zich af. "Van oudsher heeft elke president van Suriname samen met enkele coalitietoppers ons land op centralistische wijze bestuurd en daarbij niet alleen de regering maar ook De Nationale Assemblee en de districtscommissarissen gedirigeerd. Hierdoor werden hun taken beknot en kozen zij ervoor om hun wettelijke verantwoordelijkheden niet na te komen.

Corruptie, misleiding, leugen en bedrog geschieden straffeloos en worden als normaal ervaren.

Een groot deel van hen en de beroepsbevolking is afhankelijk gehouden door onder meer overheidsbanen, voedselpakketten en subsidie. Gelijke kansen en mogelijkheden, zoals het hoort klinken als toekomstmuziek in de oren en dus verkiezen zij een gemakkelijk houvast, namelijk het in stand houden van politieke lijnen."

De spreker vond het gerechtvaardigd te concluderen dat de maffiapraktijken in Suriname ertoe hebben geleid dat corruptie, misleiding, leugen en bedrog straffeloos geschieden en als normaal worden ervaren. "Kijk maar naar de maatschappelijke effecten hiervan binnen en tussen de verschillende sectoren, groepen, families, gezinnen en andere relaties. Zolang deze machtsstructuren niet met wortel en tak worden uitgeroeid in overeenstemming met de geest van onze Grondwet, zullen wij brandjes blijven blussen terwijl de vuurhaard blijft branden en het vuur oplaait."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina