Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Leegloop

COLUMN: Leegloop

08/11/2019 14:00 - PS

Philomena Bijlhout

Philomena Bijlhout  

Het gaat heel goed met onze Guyanese buren en ik ben er stinkend jaloers op. Yeah man! Het IMF voorspelt voor het volgende jaar de grootste economische groei in de wereld voor dat land. Een jaar geleden had de Chinese kapper waar ik kwam het al in de gaten. Hoewel de zaak het hier heel goed deed, verhuisde ze naar Guyana. She and her whole family gone man!

Een goede vriend die al jaren in de reisbusiness zit, vertelde dat de prijzen van verblijf in de hotels zijn gestegen sinds de vondst van olie. "Als wij in Suriname ook olie vinden gebeurt hetzelfde. Dan komt men massaal uit China, Rusland, maar ook uit Europa en Amerika om zaken te doen." Me got to see that first to believe it man. Laten we in ieder geval hopen dat er nu geen leegloop is van Surinamers die hun kennis en kunde, heil en zalving ook bij onze westelijke buren zoeken. Wij voorzien sinds jaren in beroepskrachten die aantrekkelijk zijn voor andere landen. Men wordt hier opgeleid en daarna is er kennis- en kapitaalvernietiging door vertrek naar het buitenland.

Neem nou recent de beroepsgroep leerkrachten. Vierhonderd registraties van personen die naar Nederland willen om er te werken. Zij voorzien daar in een groot tekort, spreken Nederlands en niet minder belangrijk, hebben veel ervaring met staken. Kunnen zich zo aansluiten bij de toekomstige collega's die woensdag massaal de straat opgingen. Niet voor meer geld hoor. Dat salaris zit wel goed. Nee, vanwege de te hoge werkdruk en te weinig leerkrachten. Overigens, het zal voor de Surinamers wel een beetje wennen zijn. Docenten worden hier aangesproken met mevrouw of meneer Pieter. Daar is het: "Nou Piet, als je dat nog één keer doet, plaats ik een filmpje van jou op sociale media." Dat is in Suriname nu net andersom.

Vorige week filmde een leerling hoe een vader in de klas zijn zoon rake klappen geeft vanwege spijbelgedrag. De man wil het beste voor zijn kind maar moet duidelijk worden begeleid hoe zijn zoon te motiveren. Nu was het: "Mi o naki a ferstan gi yu." De vader vreest nu pestgedrag van medeleerlingen, het respect en gezag van docenten is aangetast (door vader) en je kunt je afvragen of de leerlingen van de school deze plek nog ervaren als een veilige omgeving. Is het ook rechtvaardig om de leerling af te schrijven die het voorval heeft gefilmd? Is überhaupt de essentie en complexiteit van het probleem aangepakt? Wordt de mentale impact op alle betrokken partijen onderkend?

Met alleen maar bidden op een school waar zich problemen voordoen, zoals recentelijk Onderwijsminister Ferrier voorstelde naar aanleiding van de zelfdoding van een leerling, komt er geen verandering. Ontwikkel visie en duurzaam hulpverleningsbeleid dat ook op langere termijn effectief is. Daar moest ik aan denken toen ik toevallig een beleidsstuk las over de succesvolle jeugdondersteuning op middelbare scholen in Midden-Holland voor wat betreft de vroege signalering van problemen bij leerlingen.

Kenmerkend voor het project is de laagdrempeligheid, effectiviteit op langere termijn en het hoge rendement. Op elke school is een hulpverlener die meerdere hulpverleningsorganisaties vertegenwoordigt. Op verzoek van de school krijgt een leerling hulp. Maar als het nodig is, gaat er ook hulp naar het netwerk om de leerling (ouders en overige leerlingen) en de school (mentoren en docenten).

Er zijn in een vroeg stadium trainingen, groepsinterventies en individuele trajecten zoals depressiepreventie, agressie regulatietraining, gedeeld verdriet, rouw, weerbaarheid, het puberbrein, pesten, enzovoorts. Maar ja. In Suriname moni no de. Toch zal er meer moeten gebeuren, want God zegt: bid maar werk ook.

Een troostrijke gedachte is dat als we in 2020 eindelijk olie vinden, al onze beroepskrachten mogelijk massaal terugkomen. En dat de leegloop een hoger doel diende en men zich heeft kunnen verrijken met meer progressieve inzichten die gericht zijn op de moderniteit en duurzaamheid.

bijlhoutdwt@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina