Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Gajadien: 'Verbranding stukken vreemd'

Verbranding verkiezingsstukken bevreemdt Gajadien

08/11/2019 08:23 - Merredith Bruce

VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien.

VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien noemt de verbranding van stukken die bij de verkiezingen van 2015 zijn gebruikt “enigszins vreemd". Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) meldde onlangs via het NII dat tot de verbranding is overgegaan.

Het gaat om onder andere gebruikte en niet-gebruikte verkiezingsstembiljetten en materiaal dat gebruikt is door het Centraal Bureau voor Burgerzaken en het ministerie zelf. BiZa-directeur Putridewi Amatsoemarto zegt tegen het NII dat de vernietiging van deze, naar wat het ministerie noemt authentieke stukken in de pre-electorale fase noodzakelijk was, om opslagruimte vrij te maken voor de verkiezingen van 2020.

De functionaris zegt op vragen van de Ware Tijd dat de verbranding van verkiezingsmateriaal "een gebruikelijke handeling" is. Ze legt uit dat in dit traject de verkiezingsactoren zoals het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en het Centraal Hoofdstembureau (CHS) hiervan worden verwittigd en erbij worden gehaald.

"We halen ook het Korps Politie Suriname erbij om hen ervan te overtuigen dat het gaat om stukken die bij de vorige verkiezing zijn gebruikt." Volgens Amatsoemarto is alles correct verlopen bij de vernietiging van de stukken op een locatie aan de Sir Winston Churchillweg.

Gajadien weet van deze handeling niets af en zover hem bekend, was de VHP niet op de hoogte van de vernietiging. NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt dat hij ook niet wist van het gebeuren. Gajadien brengt de verbranding van de stukken in lijn met "onregelmatigheden" die naar zijn mening hebben plaatsgehad bij de vorige verkiezingen.

De regering heeft haast achter de vernietiging gezet, "omdat het overduidelijk is dat er bij de vorige verkiezingen onregelmatigheden hebben plaatsgehad", aldus de VHP-parlementariër. Hij staaft zijn bewering onder andere met "indicaties", dat de hertelling in NIS bij de vorige verkiezing niet geheel zuiver was verlopen. Ook zouden cijfers van tellingen bij de diverse stembureaus niet kloppen met cijfers die door eigen waarnemers van de partij ter plekke waren geregistreerd.

Verbrandin van de stukken versterkt zijn vermoedens. OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos, die aanwezig was bij de verbranding, beaamt in navolging van Amatsoemarto dat de vernietiging van de stukken gebruikelijk is. Silos die zowel nationaal als internationaal ervaring heeft met verkiezingen, zegt dat zulks ook in andere landen zo gebeurt.

"Het gebeurt hier steeds zes tot zeven maanden vóór de volgende verkiezing en het is de vierde keer dat ik dit meemaak." Silos zegt dat deze handeling niet wettelijk is opgetekend. "Wat doe je anders met die oude dingen die niet meer geldig zijn? Dit heeft na een jaar eigenlijk geen belang meer. Wij houden ze hier zelfs nog te lang."

Het is volgens de OKB-voorzitter zo dat eventueel protest tegen de uitslag van de verkiezingen meteen kenbaar gemaakt moet worden. Gebeurt dat niet, dan betekent het dat de uitslag in feite al geaccepteerd is. Digitaal bewaren van de stukken, zoals stembiljetten, heeft volgens haar ook geen zin, omdat ze geen historische waarde hebben.

Silos wijst erop dat de stukken waarop de vernietiging betrekking heeft niet authentiek zijn maar wel origineel. "Authentiek is wanneer het langs een publieke functionaris is gegaan, bijvoorbeeld vonnissen, aktes van notarissen of een geboorteakte. Samengevat, originele stukken van een officiële instantie."

Het proces-verbaal van de verkiezingen dat door het CHS wordt opgemaakt is wel authentiek, aagezien het om een officiële instantie gaat. Silos zegt dat in feite zelfs dit ook vernietigd zou mogen worden. Ze heeft echter begrepen dat dit document niet bij de recente vernietiging was.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina