Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Standpunt banken hindert plannen Nederlands OM

Hard standpunt banken dwarsboomde plannen OM Nederland

09/11/2019 00:00 - Ivan Cairo

Hard standpunt banken dwarsboomde plannen OM Nederland

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Lange tijd leek het erop dat onderhandelingen met de Centrale Bank van Suriname het Openbaar Ministerie van Nederland over de aangehouden geldzending van april vorig jaar in der minne kon worden geschikt. Die indruk had het OM, dat had voorgesteld dat indien de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en Finabank afstand zouden doen van een substantieel deel van de zending, geen verder justitieel onderzoek zou worden gedaan.

Deze constructie had voor alle partijen "voordelig" kunnen zijn, stelt het OM in zijn verweer op het klaagschrift van de Surinaamse banken. De banken zijn van oordeel dat het OM op basis van zijn beleid - dat politiek zou zijn ingegeven - eropuit is het geld uit Suriname in te pikken om vooraf bepaalde beleidsdoelen te kunnen realiseren. 

De Nederlandse vervolging somt vier punten op die als gunstig voor de banken worden getypeerd. Het zou niet nodig zijn een verdachte aan te merken, omdat het onderzoek summier zou blijven. Zo zou ook "de onzekerheid en ongewenste dynamiek van een langlopend onderzoek met internationaal karakter" voorkomen worden.

Daarnaast zouden, aldus het OM, de verhoudingen tussen Suriname en Nederland niet verder worden geschaad en kon gewerkt worden aan een duurzame oplossing. "Het OM heeft zich niet onwrikbaar opgesteld en er bestond ruimte om daadwerkelijk tot een vergelijk te komen", werd de rechtbank Noord-Holland eerder deze week voorgehouden.

Het OM beklaagde zich bij de rechter erover dat de inhoud van de gesprekken met de banken op een voor het OM "grievende wijze" in de Surinaamse pers waren terechtgekomen. Het wilde de gesprekken en correspondentie met de banken vertrouwelijk houden.

Verharde bewoordingen

Het OM beweert dat tot 19 december vorig jaar de onderhandelingen met de Centrale Bank van Suriname "voorspoedig" verliepen. "Hoewel er nog geen overeenstemming was tussen de raadslieden en het Openbaar Ministerie is er wel onderhandeld omtrent de hoogte van het bedrag en de samenwerking die CBvS met DNB zou moeten opzoeken", werd de rechtbank voorgehouden.

Op het overleg van 19 december schoven de handelsbanken voor het eerst aan en klapten de onderhandeling direct, constateert het OM. De banken probeerden de onderhandelingen op 28 december vlot te trekken, maar die poging bleef vruchteloos. Hierna kwamen partijen niet meer bij elkaar en "zijn de bewoordingen van de zijde van de klaagsters behoorlijk verhard". De handelsbanken stelden zich op het standpunt dat ze geen strafbaar feit hebben gepleegd en derhalve niet vrijwillig afstand zullen doen van het geld.

Uitspraak in december

In de loop van mei dit jaar kreeg het OM via rechtshulpverzoeken "verhuisdozen" met papieren documenten en digitale stukken vanuit Suriname. De FIOD heeft de gehele zomer gewerkt om de informatie door te spitten. "In de loop van september 2019 was de analyse gereed, op basis waarvan toen besloten is de handelsbanken en de cambio's als verdachten aan te merken", stelt het OM.

Het OM is het niet eens met het verwijt van de banken dat ze als verdachten worden aangemerkt om hen onder druk te plaatsen alsnog afstand te doen. De Nederlandse opsporing blijft erbij dat er onvoldoende informatie is verschaft over de bron en herkomst van een groot deel van de geldzending. Meerdere onregelmatigheden die niet afdoende verklaard zijn, zouden hebben geleid tot de verdenking van witwassen en de inbeslagname van de geldzending.

De banken en cambio's worden ervan verdacht tussen december 2017 en april 2018, een bedrag van 75,5 miljoen euro te hebben witgewassen. Dit wordt met klem door de drie banken ontkend. Via een klaagschrift bij de rechtbank Noord-Holland eisen ze teruggave van het geld. De rechter doet in december uitspraak in deze zaak.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina