Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Onderzoek naar fysiek en seksueel partnergeweld

Onderzoek legt fysiek en seksueel partnergeweld bloot

13/11/2019 17:07 - Merredith Bruce

Ruime belangstelling voor de resultaten van het onderzoek.

Ruime belangstelling voor de resultaten van het onderzoek. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Bijna een op de drie vrouwen (32 procent) wordt op een bepaald moment in haar leven door een mannelijke intieme partner fysiek of seksueel misbruikt. Dit is een van de resultaten van een onderzoek dat dit jaar is gedaan naar de gezondheid van vrouwen in Suriname.

Het onderzoek is gedaan door de Inter-American Development Bank (IDB) in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie en de commissie Huiselijk Geweld. Er is een steekproef gedaan onder 1500 vrouwen tussen de vijftien en 64 jaar uit 2.800 huishoudens. Het onderzoek was erop gericht om risicofactoren en beschermende factoren voor intiem partnergeweld te identificeren en te vergelijken en de gevolgen op de gezondheid daarvan te documenteren.

Bij de presentatie van de resultaten dinsdag in de Ballroom van Hotel Torarica kwam verder naar voren, dat 35 procent van de onderzochte vrouwen op zijn minst één keer in hun leven is blootgesteld aan andere vormen van emotionele mishandeling waaronder beledigend en controlerend gedrag door hun intieme partners.

Bij 6 procent van de vrouwen is fysiek partnergeweld tijdens de zwangerschap van invloed geweest op de zwangerschap. 36 procent meldde dat het geweld verslechterde tijdens die periode. Volksgezondheidsminister Antoine Elias noemt de cijfers "schrikbarend". "Het werd tijd dat de feiten op papier werden gezet ter stimulering van gerichter beleid", zei hij.

De bewindsman heeft enkele zaken aangekondigd waarmee het ministerie een bijdrage wil leveren om dit tegen te gaan. Zo zal er onder andere een focal point voor genderaangelegenheden aangesteld worden op het departement. Momenteel zit men in de implementatiefase van een nationaal strategisch plan voor gezondheid en welzijn in Suriname.

In gesprek met journalisten zegt Elias dat voorlichting aan zowel het slachtoffer als de dader nooit voldoende is. Hij gaf de aanwezigen ter overdenking een persoonlijke ervaring mee uit de tijd dat hij nog directeur was bij het ziekenhuis in Nickerie. Elias stelt dat daar het alcoholprobleem heel hoog is.

Hij vertelde dat de afdeling Spoedeisendde Hulp elk weekend stampvol zat met vrouwen die door hun dronken partner tot bijna "halfdood" toe werden mishandeld. "We hielpen zulke vrouwen en de politie werd erbij gehaald, maar maandagmorgen ging diezelfde vrouw met haar familie huilend naar het politiebureau, om haar man weer vrij te laten."

Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn om religieuze leiders, van wie een deel al eerder is getraind door het ministerie van Binnenlandse Zaken, nog meer voor te lichten over hoe zij partnergeweld kunnen herkennen en voorkomen en hoe zij de slachtoffers in hun gemeenschap kunnen identificeren en ondersteunen. Ook wordt aanbevolen om de bewustwording over partnergeweld te vergroten onder de doelgroep.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina