Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Overheid grijpt in op Stoelmanseiland

Overheid grijpt in op Stoelmanseiland

15/11/2019 18:13 - Naomi Hoever

Overheid grijpt in op Stoelmanseiland

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De overheid wil wederom haar gezag in het Stoelmanseiland gebied doen gelden. De ministers van Regionale Ontwikkeling, Defensie, Justitie en Politie en het hoofd van het Bureau Nationale Veiligheid waren woensdag in het gebied. “We hebben de boodschap aan de lokale mensen overgebracht dat de regering binnenkort weer aanwezig zal zijn”, zegt minister Edgard Dikan.

Volgens hem wachten de dorpelingen al heel lang op overheidsingrijpen. "Ze wachten al een poos op ondersteuning en zijn heel blij hiermee. Tijdens het bezoek is gesproken over onder andere gezondheid, milieu, verontreiniging en criminaliteit. De overheid is gevraagd om alles in het werk te stellen om actie te ondernemen tegen de criminaliteit."

Dikan is de mening niet toegedaan dat het traditioneel gezag inboet aan autoriteit. "We zien deze trend van weerspannigheid ook tegen ordetroepen. Belangrijk is dat we op allerlei manieren de institutionele versterking geven aan het gezag."

De minister zegt dat men gauw geneigd is om in naam van ontwikkeling gezagsverhoudingen te negeren. "Niet iedereen moeten we over een kam scheren. Ik denk dat wij moeten werken aan het belang en de plaats die het traditioneel gezag inneemt. Wij moeten de nodige tools geven om het werk te doen. We moeten terug naar morele bewapening van het traditioneel gezag."

Hij legt uit dat het nu vaker voorkomt dat het traditioneel gezag mensen benoemt die een bepaalde ontwikkeling hebben doorlopen. De keus valt nu doorgaans op hoog opgeleide academici, van wie verwacht wordt dat die niet manipuleerbaar zijn. "Dat is een goede ontwikkeling dat wij moeten toejuichen.

Als centrale overheid moeten wij dit steeds meer stimuleren." Het ministerie van RO speelt een voorhoederol als het aankomt op het traditioneel gezag. Dikan zegt dat er meer overlegmomenten moeten zijn, vandaar dat er twee directoraten in het leven zijn geroepen. Inheemsen en Afro-Surinamers in het binnenland moeten naar elkaar toe kunnen groeien.

Deze maand nog zal de lancering plaatsvinden van het directoraat Afro-Surinamers binnenland. Verder zullen er dorpsfondsen in het leven worden geroepen om ontwikkelingsprojecten samen met de dorpelingen mede te financieren.

De opbrengsten die voortvloeien uit de commerciële houtwinning en houtkap zullen worden aangewend voor de uitvoering van projecten of samen met ontwikkelingspartners die bereid zijn te investeren in de dorpen. Het totaal Surinaams grondgebied telt 230 dorpen verdeeld over 175 Marrondorpen en 55 Inheemse dorpen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina