Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Verkiezingen KKF worden niet uitgesteld

Verkiezingen KKF worden niet uitgesteld

15/11/2019 16:44 - Ivan Cairo

Verkiezingen KKF worden niet uitgesteld

Foto: Boerenbusiness.nl  

PARAMARIBO - De aanstaande bestuursverkiezingen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) worden niet verschoven. Handelsminister Stephen Tsang heeft belanghebbenden, die dit per brief aan hem hadden gevraagd, schriftelijk meegedeeld dat de landsverordening die de KKF-bestuursverkiezing regelt daartoe geen voorzieningen heeft. “Aangezien de bestaande wet- en regelgeving geen voorziening voor uitstel inhoudt, kan uw verzoek niet worden gehonoreerd”, schreef de bewindsman op 6 november aan belanghebbenden.

Ondernemer tevens KKF-bestuurslid Raymond Hasnoe en twee andere ondernemers hadden op 28 oktober naar de minister geschreven om in te grijpen. Zij zijn van oordeel dat het KKF-bestuur buiten de wettelijke regels handelt met betrekking tot de voorbereiding van de aanstaande verkiezingen. Zij geven aan dat de wet voorschrijft dat de kiezerslijsten fysiek ter inzage moeten worden gelegd.

Echter, deze zijn in aanloop naar de verkiezingen alleen online ter inzage gegeven. Belanghebbenden die wilden meedingen werden daarnaast beperkt, omdat zij online geen informatie konden verkrijgen over potentiële ondersteuners voor hun kandidatenlijst. ]

De bewindsman wordt in de brief voorgehouden dat de secretaris en voorzitter van het KKF-bestuur de voorlopige kiezerslijsten niet hebben gestuurd naar alle in het handelsregister ingeschrevenen, zoals is vereist. "De kandidaten en ondersteuners voor deze lijsten hebben wij niet op de gebruikelijke en transparante manier kunnen controleren op hun validiteit, omdat ieder persoon afzonderlijk moest gaan controleren, wat onwerkbaar is met minimaal 182 mensen", aldus de briefschrijvers.

Volgens Hasnoe slaat de minister de plank met het door hem ingenomen standpunt volkomen mis. Hij voert aan dat krachtens artikel 37 van de landsverordening de minister mag ingrijpen bij onvoorziene omstandigheden.

"Dit is een sterke wetsovertreding. De KKF-secretaris en de voorzitter overtreden de wet. Ze bevoordelen de eigen groep en er is geen gelijke kans voor belangstellenden die ook willen deelnemen met een tweede lijst", zegt Hasnoe. "De kiezerslijst moet gegeven worden. Het is een harde voorwaarde. Anders kan je geen kandidaten produceren. De wetmaker weet dat sinds 1962", stelt het ontevreden kamerlid.

De bewindsman dient volgens hem, zoals de regels voorschrijven, een onafhankelijke persoon als bewindvoerder aan te stellen, om de verkiezingen te organiseren. In hun brief hadden de drie ondernemers Tsang gevraagd zich met de zaak te bemoeien en te bewerkstelligen dat de verkiezingen met minimaal drie maanden uitgesteld worden. Dit zou alle kandidaten een gelijke kans bieden om deel te nemen aan de verkiezingen, menen ze.

Volgens planning worden deze op 15 december aanstaande gehouden. Bij het ter perse gaan van deze editie had handelsminister Tsang nog niet gereageerd op vragen van de redactie die naar hem waren gestuurd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina