Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • DNA werkt aan regulering huur en verhuur woningen

DNA werkt aan regulering huur en verhuur woningen

18/11/2019 00:00 - Wilfred Leeuwin

Overleg in DNA bij de behandeling van de wet 'Huur en verhuur van woonruimten'.

Overleg in DNA bij de behandeling van de wet 'Huur en verhuur van woonruimten'. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - In De Nationale Assemblee is de behandeling begon­nen van de wet 'Huur en verhuur van woonruimten' en de instelling van een huurcommissie. De nieuwe wetgeving moet de bestaande Huurbeschermingswet van 1948 vervangen. Huisvesting is volgens mede-initiatiefnemer van de wet, Jennifer Geerlings-Simons (NDP), één van de grootste problemen voor Surinamers.

Behalve dat er een nijpend tekort is aan huisvesting doen zich in de praktijk extreme gevallen voor tussen huurders en verhuurders waarin de bestaande wet niet voorziet. Deze is vooral bedoeld om vooral huurders te beschermen tegen onder andere uitzetting door de verhuurder.

Echter, er doen zich in een veranderende situatie gevallen voor waar de verhuurder die een huurder niet uit de woning kan zetten, overgaat tot terroriserende praktijken, zoals het afsluiten van licht- en watervoorziening die op naam van de verhuurder staan.

Anderzijds voorziet de wet ook niet in bescherming van de bonafide verhuurder om op een gemakkelijkere manier zijn of haar eigendom terug te krijgen zonder daarmee in een nadelige positie te komen. Het proces kan soms wel tot twee jaar duren.

Geerlings-Simons vindt dat de huidige wet niet de regulering biedt die nodig is. "Het is noodzakelijk dat er een wet is die de huursector regelt." Een andere reden voor de nieuwe wet is de vraag van huur in vreemde valuta die volgens haar een behoorlijk effect heeft op de koers van de Amerikaanse dollar en de euro.

Het voorstel is dan ook dat het verhuren van sociale woningen voortaan niet meer mag in vreemde valuta. De politica heeft er wel oor naar dat in geval van inflatie de huur mag worden aangepast, maar niet buitensporig. In de nieuwe ontwerpwet is voor de sociale doelgroep een streefbedrag genoemd van 9,5 procent van een bedrag, bijvoorbeeld SRD 250.000, waarbij het huurbedrag komt op ruim SRD 2.300.

Dit en vele andere zaken in de wet en praktische voorbeelden die tijdens het debat naar voren zijn gekomen, moeten nog met de deskundigen worden uitgewerkt. De nieuwe wet zal specifiek aangeven wat wordt verstaan onder een woning of een appartement.

Daarnaast zal het verboden zijn dat bij een echtpaar of een samenwonend stel de ene partner op straat komt te staan bij overlijden of vertrek van de andere. Voor de overblijvende partner gelden echter wel alle huurregels. De wet voorziet ook in instelling van een huurcommissie, die toeziet op naleving van de wet en ook bindende besluiten kan nemen.

Hierover is er kritiek bij sommige parlementariërs. Zo stelt Patricia Etnel van de NPS de vraag of deze commissie die valt onder de uitvoerende macht niet op de stoel gaat zitten van de rechter. Huurders die bedreigd worden met uitzetting, maar ook de verhuurder kunnen zich wenden tot de commissie die dan een bindend besluit neemt.

De behandeling van de nieuwe wet is vrijdag in een openbare commissievergadering gehouden waarin de initiatiefnemers uitleg hebben gegeven aan de commissie van rapporteurs. Dit orgaan zal verslag doen aan het parlement waarna de wet in een plenaire openbare vergadering zal worden behandeld.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina