Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Strafbaar stellen minister Financiën zinloze discussie’

‘Strafbaar stellen minister Financiën zinloze discussie’

22/11/2019 00:00 - Wilfred Leeuwin

Oud parlementariër Henk Ramnandanlal van de Palu.

Oud parlementariër Henk Ramnandanlal van de Palu. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - "Geen enkel land komt eronderuit: lenen zal altijd moeten om ontwikkeling te financieren. Niemand kan dat ontkennen”, zegt oud-parlementariër Henk Ramnandanlal van de Palu. De vertroebeling van de huidige discussie over de lening en de strafbaarstelling van de minister van Financiën plaatst hij tegen de achtergrond van de onbetrouwbaarheid en het ‘van dag tot dag’-regeerbeleid van de regering. Hij noemt in dit verband maatregelen die niet worden nageleefd of snel moeten worden teruggedraaid.

Ramnandanlal vindt dat er nu moet worden gediscussieerd over veertig jaar na nu. Maatregelen en wetten mogen langetermijndoelen niet in de weg staan. "De discussie over leningen moet gaan over waar en onder welke voorwaarden geleend zal worden, en vooral over de besteding van het geld."

Leningen voor consumptieve doeleinden moeten volgens de Palu-topper inderdaad beperkt worden door een plafond. Zulke leningen zijn bedoeld voor salarissen, subsidies en voedselpakketten, zaken die weinig extra productie en daarmee weinig extra inkomsten opleveren om de lening terug te betalen.

Er moet geen beperking zijn op leningen die nationale productie en ondernemers stimuleren en resulteren in meer productie en werkgelegenheid, vindt Ramnandanlal. "Natuurlijk moeten risico's goed afgedekt worden en moet het rendement bij investering goed uitgerekend worden. Maar leningen voor projecten die binnen twee tot drie jaar meer dollars opleveren moeten we met gesloten ogen toestaan en daar mag niemand bezwaar tegen maken."

Het is zinloos om te discussiëren over het al dan niet strafbaar stellen van de minister van Financiën, zegt de politicus. "Wanneer de minister het leningenplafond overschrijdt, is het al te laat en zit de samenleving met de gebakken peren. Wij sluiten hem op en wat dan? Zijn de leningen plotseling beter besteed?"

Hij vindt dat er in Suriname weinig checks and balances zijn. "Op dit moment neemt in het beste geval de Raad van Ministers het besluit over leningen en in het slechtste geval de minister van Financiën samen met de president." We moeten volgens de oud-parlementariër gaan naar een situatie waar de samenleving meer greep krijgt op dit soort belangrijke besluiten.

De ressort- en districtsraden moeten volgens hem een eigen jaarbudget krijgen om in samenspraak met de samenleving projecten uit te voeren. Daarbij kan worden afgesproken om het volk met referendums en hoorzittingen te betrekken bij de vaststelling van prioriteiten. Hierdoor zullen projecten worden uitgevoerd die beter aansluiten op de behoeften van de lokale bevolking. Hij noemt onder andere ontwatering, hangjongeren, criminaliteit en meer gemeenschapsontwikkeling.

Ramnandanlal vindt dat elk ressort jaarlijks tussen de SRD 3 miljoen en SRD 5 miljoen moet krijgen als startkapitaal, wat neerkomt op 2 procent van de totale begroting. Vervolgens moeten de ressort- en districtsraden meer invloed en zeggenschap krijgen in de wijze waarop de nationale begroting wordt opgesteld en geleend geld wordt besteed.

"Nu hebben wij de situatie waar we geld lenen om een highway te bouwen naar onze luchthaven, puur uit prestigedrang van een toevallige coalitie, terwijl de verkeersveiligheid in de ressorten veel te wensen overlaat en met de dag slechter wordt. Met meer zeggenschap vanuit de bevolking op het nationale beleid zullen meer projecten worden geïnitieerd die te maken hebben met de behoeften in de ressorten."

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina