Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: Suïcide en de media

AANGEBODEN: Suïcide en de media

25/11/2019 03:05

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Suïcide, zelfmoord of zelfmoordpogingen moeten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om hiervoor te zorgen. Eenieder vanuit zijn of haar positie in de maatschappij, opleiding en verantwoordlijkheden. We kunnen slechts een optimale preventie van suïcide halen als we met zijn allen bewust hieraan meewerken.

Ook de media hebben hierin dus een belangrijke taak. Wetenschappelijk onderzoek en de praktijk in het buitenland hebben namelijk uitgewezen dat de manier waarop de media over suïcide berichten, zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op het aantal suïcides. Woordvoerders, journalisten en andere mediaprofessionals kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van suïcides. De media hebben vanwege hun grote bereik veel invloed op de samenleving.

De manier waarop we zelfmoord onder de aandacht brengen, kan personen in een bepaalde richting sturen. Genoemd kan worden het copycateffect. Het kopiëren, nadoen, imiteren van gedragingen en methoden die men heeft gezien of waarover er is gelezen. Bekend is ook de naamgeving Werthereffect. Dit effect ontleent zijn naam aan de toename van het aantal suïcides na de publicatie van Goethes 'Die Leiden des jungen Werthers' in 1774.

De Britse onderzoeker Hawton interviewde gedurende een bepaalde periode mensen bij opname op de eerstehulpafdelingen van Britse ziekenhuizen die na een televisieuitzending over een zelfmoordpoging, een suïcidepoging hadden gedaan. Twintig procent van de mensen die waren opgenomen gaven aan dat de uitzending hun besluit om een suïcidepoging te doen had beïnvloed, evenals de manier waarop.

In de jaren tachtig daalde in Wenen het aantal suïcides waarbij mensen voor de metro sprongen met 75 procent nadat lokale journalisten besloten niet langer over deze methode te berichten. Als publicaties mensen helpen om met succes hun suïcidale crisis te boven te komen, zoals in onderzoek is aangetoond, heet dat het Papagenoeffect. De berichtgeving heeft hierbij dus een preventief effect. Eenieder kan dus meehelpen aan het verminderen van suïcidegevallen.

Mediaprofessionals kunnen bijdragen aan het voorkómen van suïcide door ervoor te zorgen dat de informatie geen imitatiegedrag oproept, maar aanzet tot het zoeken van hulp en het stigma rondom suïcide vermindert. Informatie over de gebruikte methode en middelen is in dit verband een absolute no-no.

Er zijn collega-psychologen die zich expliciet hebben beziggehouden en zich nog bezighouden met de issue suïcide. Voor de preventie van dit maatschappelijk probleem zullen meerdere beroepsgroepen, waaronder journalisten, zich bewust moeten zijn van hun mogelijke bijdrage aan de preventie van suïcide. Dit verdient hoge prioriteit.

Dr. Glenn Leckie

Klinisch psycholoog

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina