Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Eerste onderzoek ‘Staat van Nederlands’

Eerste onderzoek ‘Staat van Nederlands’ in Suriname

02/12/2019 02:38 - Sharon Singh

Eerste onderzoek ‘Staat van Nederlands’ in Suriname

Foto: taalunieversum.org  

PARAMARIBO - Suriname heeft een potpourri aan culturen en daarmee ook talen. De bevolking spreekt er minstens twee. Wordt het Nederlands hierdoor bedreigd of juist de moedertaal? Donderdag werden de resultaten van het onderzoek naar de ‘Staat van Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname’ gepresenteerd in het IMWO-gebouw. Voor het eerst is het gebruik van Talen in Suriname onderzocht.

Het onderzoeksrapport schetst onderbouwd een beeld van het Nederlands in diverse maatschappelijke domeinen zoals sociaal verkeer, werk, nieuws en informatie, cultuurbeleving, onderwijs en wetenschap. Voor het verzamelen van de data is gebruikgemaakt van onder andere een online-enquête.

"In het Surinaamse onderwijs is het Nederlands de voornaamste instructietaal. In het basisonderwijs wordt soms ook gebruikgemaakt van Sranantongo en vanaf de middelbare school ook van Engels", zegt projectleider Sita Doerga-Misier.

Het draagvlak groeit voor onderwijs in andere talen voor het hoger onderwijs. Voor het basisonderwijs is 47 procent het helemaal eens, 52,3 procent voor het middelbaar onderwijs en 55,2 procent voor het hoger onderwijs, blijkt uit de presentatie. Deze cijfers werden vergeleken met die van de andere Nederlandssprekende gebieden.

In het basisonderwijs zijn er veel problemen met het vak rekenen. "Het zou kunnen dat het aan de meertaligheid ligt, maar wetenschappelijk is bewezen dat dit juist een verrijking is voor mens en maatschappij. Successievelijke taalverwerving is wanneer een kind met twee talen wordt opgevoed. Op school is het belangrijk dat die taal op de juiste manier ontwikkeld wordt en daar gaat het dus mis in Suriname."

Het rapport stelt vast dat kinderen blijft steken op een bepaald niveau in beide talen, terwijl het de bedoeling is dat het kind gaat groeien in die ene taal die belangrijk is voor het onderwijs. "Dat moet aangepakt worden en daarvoor is er didactiek en zijn er verschillende methodes."

"We hebben een mooie taak volbracht en het rapport is aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dat beleid moet maken op basis van de resultaten", zegt Doerga-Misier. Een van de frappante resultaten is dat ouders hun kinderen zoveel mogelijk stimuleren om Nederlands te spreken vanwege het schoolsucces.

"Maar dan gaat het aan de andere kant ten koste van onze identiteit. Want als alle kinderen alleen Nederlands spreken, ben je een spreker Nederlands en geen spreker Javaans of Sarnami en hiervoor moet beleid komen. Hoe ga je om met meertaligheid in het onderwijs met speciale aandacht voor je moedertaal, ondanks dat het belangrijk is dat Nederlands de instructietaal blijft?"

Het onderzoek naar de 'Staat van het Nederlands' is in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door het Meertens Instituut in Nederland en Friesland, de Universiteit van Gent in Vlaanderen en Brussel (beide in België), en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname. Voor het verzamelen van data en gegevens over het taalgebruik in Suriname (2018) zijn 621 personen ondervraagd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina