Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Pijnpunten SER-rapport niet onbekend

Pijnpunten SER-rapport niet onbekend

03/12/2019 08:51 - Merredith Bruce

Pijnpunten SER-rapport niet onbekend

 

PARAMARIBO - Veel pijnpunten die de Sociaal Economische Raad (SER) heeft benoemd in een adviesrapport voor verbetering van de gezondheidszorg, zijn reeds bekend bij het ministerie van Volksgezondheid. Ook wordt een groot deel van de aanbevelingen al toegepast en zijn die reeds in een implementatiefase.

Zo luidt de reactie van het ministerie op vragen van de Ware Tijd over het rapport dat de SER onlangs heeft aangeboden aan de president, de vicepresident en de top van het ministerie van Volksgezondheid.

De SER adviseert de overheid onder meer om de tekortkomingen van de Wet Basiszorgverzekering op te heffen. Ook raadt zij aan om de rol van het Staatziekenfonds als grootste zorgverzekeraar en als dienstverlener te evalueren. Het adviesrapport vloeit voort uit een analyse van pijnpunten die aan de SER zijn doorgegeven door organisaties en deskundigen uit de gezondheidssector.

Het ministerie noemt wetgeving een belangrijke aanzet om problemen in de gezondheidszorg structureel op te lossen. Het zegt dat de laatste hand wordt gelegd aan de conceptwetten 'Raamwet Gezondheidszorg' en 'Financiering Persoonlijke Gezondheidszorg'. Het is niet duidelijk wanneer de wetten klaar zijn om voor behandeling te sturen naar het parlement.

Deze wetten ondervangen de geconstateerde tekortkomingen binnen de Wet Basiszorgverzekering, zegt het ministerie. "Er zijn diverse sessies gehouden met verschillende belanghebbenden om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen wetsproduct."

De SER heeft ook kortetermijnoplossingen aangedragen, zoals het verhogen van de investeringen in de primaire gezondheidszorg. Het ministerie zegt hierover dat dit al is ingezet "door financiële ondersteuning te geven aan activiteiten die daarmee te maken hebben".

Volksgezondheid heeft ook in kaart gebracht, welke decentralisatieprogramma's er zijn binnen de primaire gezondheidszorg. Het departement verwijst hiervoor naar het 'Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname 2019-2028 van het Ministerie van Volksgezondheid'.

"Het is goed om te benadrukken dat het ministerie met gecoördineerde beleidsmaatregelen continu wenst zorg te dragen voor een kwalitatieve gezondheidszorg in ons land, waar alle inwoners toegang hiertoe moeten hebben. Vanuit deze verantwoordelijkheid, zal het ministerie voortgaan met de implementatie van actiepunten in zijn beleid", besluit het departement.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina