Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Betrokkenheid leerlingen cruciaal voor resultaten

Betrokkenheid leerlingen cruciaal voor goede schoolresultaten

09/12/2019 07:54 - Merredith Bruce

Ricky Wirjosentono toont zijn cijferlijst aan de zaal.

Ricky Wirjosentono toont zijn cijferlijst aan de zaal. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Als leerlingen niet betrokken worden bij de lessen, kunnen ze nauwelijks iets opnemen. Leerkrachten doen er daarom goed aan om de integratie en autonome ondersteuning tijdens de lessen te vergroten. Ook moeten zij de individuele verantwoordelijkheid bij de leerlingen bevorderen. Dit zijn enkele aanbevelingen die Ricky Wirjosentono doet in zijn onderzoek ter afronding van de MO-B-opleiding Biologie aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren.

Het onderzoek is verricht onder 48 leerlingen van het tweede leerjaar, verdeeld over drie klassen op voj Albina waar hij lesgaf. Hij is nagegaan hoe de scholieren meer betrokken kunnen worden bij de biologieles en hoe hun motivatie kan worden vergroot. Wirjosentono merkte dat de leerlingen bij biologie meer geïnteresseerd waren in het onderdeel over voortplanting. "Maar bij de lessen over bijvoorbeeld bloedsomloop was de score lager."

Gesprekken met de leerlingen wezen uit dat zij de lessen saai vonden. Wirjosentono besloot daarom de manier van lesgeven aan te passen. De klas werd in groepen verdeeld en elke groep kreeg specifieke leertaken met een wedstrijdelement. De focus was om de motivatie bij de leerlingen te veranderen van 'ik moet' naar 'ik wil'. Hiervoor werd de ABC-onderwijsvitamine toegepast: autonomie, binding en competentie.

Via vragenlijsten, learner reports en cijferlijsten probeerde Wirjosentono erachter te komen hoe zijn manier van lesgeven had uitgepakt. Aan de leerlingen vroeg hij onder meer of ze thuis nog zullen denken aan de opdrachten van die dag. Meer dan 63 procent antwoordde bevestigend. Ook de mate van zelfstandigheid tijdens de lessen kreeg een positieve beoordeling. Een groot deel van de leerlingen vond dat er voldoende ruimte was om op een eigen manier te werken aan de opdrachten.

Wat verbondenheid betreft heeft 84 procent van de leerlingen laten weten dat ze tijdens de les een goed gevoel kregen, toen ze merkten dat ze de opdrachten binnen de groep konden maken. In aanvulling hierop stelde 75 procent dat ze tijdens de les meer vertrouwen kregen in eigen kunnen. Het gebruik van activerende werkvormen - de leerlingen actief betrekken bij de lessen - en samenwerkend leren is bij de peilingen ook goed beoordeeld.

Voordat de manier van lesgeven was aangepast, was het gemiddeld kwartaalcijfer voor biologie 5,1. Na de aanpassing was dat 6,9; voor de onderzoeker was daarmee duidelijk dat de ABC-methode goed uitpakt. Hij beveelt deze manier van interventie aan als voortraject van innovatie binnen het onderwijs. Maar het allerbelangrijkste dat wordt aanbevolen, is dat leerkrachten hun verantwoordelijkheid nemen op school. Wirjosentono is naast docent, freelance (sport)journalist bij de Ware Tijd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina