Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Open Brief

COLUMN: Open Brief

09/12/2019 14:00 - Von Zeggen

COLUMN: Open Brief

Giwani Zeggen  

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland,

Gaarne uw aandacht voor het volgende. Vanuit Suriname heb ik uw reacties op het vonnis van de Surinaamse krijgsraad in het 8-decemberstrafproces gelezen. Ook de premier van het Koninkrijk, Mark Rutte, heb ik gehoord. Over de inhoud van uw opvattingen wil ik het niet hebben. Suriname vierde daags voor het vonnis immers 44 jaar Srefidensi. Naar het Nederlands vertaald: Onafhankelijkheid. Dat wil zeggen, dat wij al 44 jaar onze eigen boontjes doppen. Dat gaat niet altijd goed, maar we leren.

Toch hebben wij, ik neem de vrijheid te spreken namens alle andere Surinamers op de wereld, uw dringende 'hulp' nodig. De Nederlandse Tweede Kamer heeft namelijk enkele jaren geleden het besluit genomen om documenten over Suriname voor nog eens zestig jaar achter slot en grendel te houden. De informatie die daarmee wordt afgeschermd, weerhoudt Suriname ervan een belangrijke periode in onze recente geschiedenis af te sluiten, namelijk de zogenoemde 'jaren 80'.

Van de huidige Surinaamse regering of uw counterpart, De Nationale Assemblee, verwacht ik geen verzoek tot het opheffen van de geheimhouding. Echter, Suriname is meer dan de president, vicepresident, de zeventien ministers en 51 assembleeleden. Suriname, dat ben ik ook. Suriname is ook, en dat zult u vanaf zondagnacht ongetwijfeld weten, Bigi Boi. Maar Suriname is tevens de gewone man en vrouw van de straat, die niet het podium hebben, dat ik wel heb. En ik meen te weten dat, aan welke kant van de jaren 80 wij in Suriname ook staan, wij allemaal willen dat de 'boeken' opengaan.

Ook al zouden alle veroordeelden in het 8-decemberproces morgen het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, de verdeeldheid in de Surinaamse samenleving zal niet verdwijnen. De jaren 80 rusten als een onbetaalbare hypotheek op onze ontwikkeling. De ellende begon namelijk op 25 februari 1980, en u houdt een deel van het verhaal, onze geschiedenis, achter. Hoe kunnen wij die periode achter ons laten, als een deel van de puzzel ontbreekt? Het is eigenlijk een stukje paternalisme van uw kant. Alsof u zegt: "Wij beseffen hoe belangrijk het voor de voortgang van Suriname is, maar dat kan ons niks schelen."

Het Koninkrijk heeft wel de ruimte genomen om met zichzelf in het reine te komen na de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot de onfrisse rol van Nederland daarin. Daardoor kon uw samenleving helen en langzaam weer naar elkaar toe groeien. Wij willen dat ook. Een deel van Suriname denkt namelijk dat in die documenten iets staat over de 8-decembermoorden en de rol van Nederland daarin. Een ander deel van de Surinamers denkt dat de documenten zich beperken tot het bewijs dat de coupplegers in 1980 niet meer waren dan puppets on a string van wat wij noemen politiek Den Haag.

Het argument dat de belangen van enkele personen geschaad worden, indien ze openbaar worden gemaakt, is een non-argument. De belangen van een totale bevolking kunnen nooit en te nimmer ondergeschikt worden gemaakt aan die van enkele individuen. In Suriname hebben wij een deel van ons deel gedaan, middels een eerlijk proces met onafhankelijke rechters. De veroordeelden moeten hun deel nog doen, door hun stilzwijgen te verbreken en met de waarheid op de proppen te komen. Openbaar maken van de documenten kan hen daartoe dwingen. Doet u daarom uw deel.

Als u de srefidensi van Suriname daadwerkelijk erkent, in al haar facetten, dan rest u niet anders dan positief te reageren op mijn verzoek. Mijn generatie heeft recht op onze historie, zodat wij de bladzijde die heet de 'jaren 80' kunnen omslaan en in eenheid kunnen werken aan de ontwikkeling van Suriname. Ik wens u wijsheid, maar bovenal een geweten, bij het nemen van een besluit.

Hoogachtend,

Giwani Zeggen (Een Surinamer).

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina