Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Onderwijsinspectie zal op hoger niveau functioneren

Onderwijsinspecteurs zullen op ander niveau functioneren

10/12/2019 23:19 - Naomi Hoever

Onderwijsinspecteurs zullen op ander niveau functioneren

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Het inspectieapparaat van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is verruimd met zestien personen die alle een inwerkperiode van een jaar hebben gehad. Het ministerie beschikt nu over vijftig inspecteurs. Nu de groep is ingewerkt kan zij aan de slag.

De Bond van Inspecteurs bij het ministerie van Onderwijs ziet erop toe wie naar binnen wordt gehaald. Bij de ballotage wordt vooral gelet op de bekwaamheid van kandidaten. "In het verleden werd er niet zo streng gelet hierop. Na werving bleek al gauw dat ze niet voldeden en dan werd er aangeklopt bij de bond. Wij beijveren ons ervoor dat de inspecteurs op een hoger niveau komen", zegt bondsvoorzitter Steve Rudge.

Hij zegt dat het ministerie bezig is alle opleidingen op een hoger niveau te brengen. "Er zijn nu hogere opleidingen. Dus inspecteurs moeten op een hoger kennisniveau functioneren." Verder stelt Rudge dat inspecteurs niet belast moeten worden met oneigenlijke taken, zoals vechtpartijen van leerlingen. Als voorbeeld noemt hij het geval van een koppige leerling die naar de inspectie wordt verwezen. In zijn optiek zou de afdeling begeleiding in deze case moeten inkomen.

"We moeten ons bezighouden met het onderwijsveld en kijken naar manco's en red flags. We gaan op onderzoek uit en kijken hoe problemen op te lossen. Bijvoorbeeld als het pad knelt voor jongeren moeten wij kijken waaraan het ligt. We maken dan rapporten en geven die af aan het ministerie." Ook is het de taak van inspectie om na te gaan hoe de scholen met hun financiën omgaan.

"We zijn bezig met een transformatie waarbij we meerdere taken zullen krijgen. Er komen meerdere organen binnen het inspectieapparaat. We gaan scholen analyseren die ondermaats presteren." Er komt ook een unit waarbij vertrouwensinspecteurs zich speciaal zullen bezighouden met leerlingen met suïcideneigingen.

Met het principe-akkoord dat de inspecteurs eerder dit jaar hebben getekend krijgen ze een nieuwe bezoldigingsreeks, omdat zij op een hoger kennisniveau functioneren. "De bond zal ervoor zorgen dat de leden zich upgraden. Bij sommige functies zijn nu eenmaal bepaalde kwalificaties vereist", aldus Rudge.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina