Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • CBvS-governor ontkent devaluatie en interventies

CBvS-governor ontkent devaluatie en valuta-interventies

12/12/2019 08:32 - Ivan Cairo

Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank.

Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Dat een bepaalde bank een hogere dan de officiële wisselkoers voor de US dollar hanteert, betekent geenszins dat de Surinaams munt is gedevalueerd of gedeprecieerd. Dat er op de zwarte markt en bij de meeste cambio’s ook hogere wisselkoersen worden gebruikt, komt niet door vraag en aanbod, maar door manipulatie die niets te maken heeft met marktwerking.

Zo reageert Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), op vragen van de Ware Tijd over ontwikkelingen op de valutamarkt. Klanten van Republic Bank worden al enige tijd middels een aanplakbiljet erop geattendeerd dat ze tegen een koers van SRD 7,55 Amerikaanse dollars kunnen aanschaffen voor huishuur, studiebetalingen, reisdeviezen of aflossing van leningen.

De bank brengt daarbij een trading fee van SRD 0,45 per US dollar in rekening waardoor het bedrag voor een Amerikaanse dollar komt op SRD 8,00. Van Trikt legt uit dat aangezien de commerciële banken kosten moeten betalen aan de Centrale Bank voor het verkrijgen van Amerikaanse dollars, die kosten in de vorm van een trading fee kennelijk op de klant worden afgewenteld.

"De CBvS absorbeerde eerder alle kosten", zegt de governor. "Er is geen sprake van devaluatie of depreciatie. De cijfers van de reële economie wijzen daar niet op. Voor ons als Centrale Bank is het inflatiecijfer belangrijk." Hij stelt dat met een inflatiecijfer van rond de 3 procent er geen druk zou mogen zijn op de wisselkoersen.

Volgens de governor is er anders aan de hand, dat niets te maken heeft met echte marktwerking. Daarom zal de moederbank vooralsnog geen valuta-interventies plegen. "Wij gaan de internationale reserves van de bank niet aanspreken vanwege de illegaliteit die gaande is", zegt Van Trikt. Hij belooft de komende periode andere maatregelen in te zetten om de koersontwikkelingen in de hand te krijgen.

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) is van mening dat er de facto wél sprake is van devaluatie. Hij geeft aan dat al langer dan zes maanden de wisselkoersen die overal gehanteerd worden, hoger zijn dan wat de Centrale Bank publiceert. "Wat nu gebeurt is geen speculatie. Niemand heeft zoveel geld om zo lang met de koers te manipuleren. Je moet enorm veel geld hebben", stelt Gajadien, die al geruime tijd forse kritiek levert op het deviezenbeleid.

Voor hem is het "honderd procent zeker" dat de Centrale Bank intervenieert via één of twee cambio's, die de US dollar voor SRD 7,90 aanbieden. "Men doet via die cambio's alsof de koers omlaag is gegaan. Alle mooie woorden van president Bouterse ten spijt dat de koers uiterlijk 25 november fors zou dalen, zien we dat deze overal tussen de SRD 8,40 en SRD 8,50 wordt aangeboden en verkocht", stelt de politicus.

Hij merkt verder op dat ofschoon goudopkoop tot de taakstelling van de Centrale Bank behoort, de moederbank op grove schaal aan geldschepping doet door met Surinaamse dollars goud op te kopen bij exporteurs. "Het goud wordt geëxporteerd en met de verkregen US dollar-inkomsten wordt via enkele cambio's en banken geïntervenieerd", zegt Gajadien.

De VHP zegt al verschillende keren vragen aan de regering te hebben gesteld over het deviezenbeleid, maar door de regering noch de Centrale Bank van Suriname wordt openheid van zaken gegeven. Governor Van Trikt blijft erbij dat er momenteel niet wordt geïntervenieerd. "Wij gaan andere middelen inzetten", zegt de CBvS-governor.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina