Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • IMF positief, maar toch bezorgd over economie

IMF positief, maar toch bezorgd over Surinaamse economie

12/12/2019 18:39 - Ivan Cairo

De IMF-directie woensdag tijdens de bespreking van Surinames Artikel 4-consultatie.

De IMF-directie woensdag tijdens de bespreking van Surinames Artikel 4-consultatie. Foto: IMF  

PARAMARIBO - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is bezorgd over de hervatting van de monetaire financiering van de begroting dit jaar, maar verwelkomt het plan van de Surinaamse autoriteiten om dergelijke verdere financiering te voorkomen, onder meer door een nieuwe bankwet. Het fonds verwelkomt de recente introductie van nieuwe monetaire instrumenten en de voorbereiding van verschillende wetsontwerpen om het monetaire kader te verbeteren.

Het IMF onderstreept echter dat de Centrale Bank van Suriname ook expliciete monetaire doelstellingen moet publiceren en haar operationele 'gereedschapskist' verder moet uitbreiden om een gericht deviezenreservebeleid te implementeren. Dat staat in het persbericht dat het IMF donderdag uitgaf over de Artikel 4-consultatie die in oktober is uitgevoerd. Het fonds vindt ook dat de Centrale Bank de coördinatie met de regering inzake liquiditeitsprojecties en operaties verder moet versterken.

Het IMF is ingenomen met de dalende inflatie en werkloosheidcijfers en de groeiende economie, maar is nog steeds bezorgd over het verwachte begrotingstekort dat dit jaar 8,6 procent van het bbp zal bedragen, terwijl de staatsschuld met ongeveer 72 procent van het bruto binnenlands product (bbp) als "nog steeds hoog" wordt aangemerkt.

De IMF-directie heeft zich woensdag over het Artikel 4-rapport gebogen. Zij is het er in het algemeen over eens dat een flexibelere wisselkoers nodig is om als schokdemper te fungeren. De IMF-top erkent dat er nog steeds significante kwetsbaarheden in de financiële sector zijn. De directie dringt er bij de Centrale Bank op aan op vernieuwde toezichtmaatregelen en een meer assertieve benadering om te zorgen dat banken zich weer gaan houden aan wettelijke vereisten via een vooraf bepaalde tijdspad.

"Er is een uitgebreid crisisbeheerssysteem nodig om de centrale bank de mogelijkheid te geven om waar nodig in te grijpen in het bestuur en de operaties van banken, en om problemen bij banken aan te pakken. Het IMF kijkt uit naar spoedige goedkeuring van ontwerpwetgeving op deze gebieden." Het Fonds is er tevreden over dat de autoriteiten dit jaar zijn begonnen met een nationale risico-analyse om het antiwitwas- en antiterrorisme-financieringskader verder te verbeteren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina