Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Suriname 'economisch hoogrisicoland'

Suriname 'economisch hoogrisicoland'

12/12/2019 17:02 - Ivan Cairo

Suriname 'economisch hoog risico-land'

Foto: linkedin.com  

PARAMARIBO - AM Best, ’s werelds oudste ratingbureau, heeft Suriname gecategoriseerd als een zeer hoog risicoland wat betreft economie en financiële zaken. Suriname is geplaatst in Tier-5, de laagste van vijf categorieën die AM Best in haar beoordeling hanteert.

De Country Risk Tier (CRT) geeft weer hoe het bureau het risico van Suriname beoordeelt in drie categorieën: het risico van het economisch, politiek en financieel systeem. "Suriname, een CRT-5-land, heeft een hoog economisch en politiek risico en een zeer hoog risico in het financiële systeem", staat in het rapport.

Volgens AM Best vereist de Surinaamse economie extra diversificatie om inclusieve groei op de lange termijn te waarborgen. Vanwege de mijnbouwindustrieën, die momenteel de economie domineren, blijft het land kwetsbaar voor schommelingen in de grondstoffenprijzen en variabele mondiale vraagomstandigheden.

De verwachting is dat het bbp met 2,2 procent zal groeien in 2019 en voor de middellange termijn wordt dat geraamd op 2,0-2,5 procent. Suriname heeft zich, aldus het ratingbureau, hersteld van de recessie in 2015-2016 als gevolg van de daling van de grondstoffenprijzen, met groei vanwege een toename van de goud- en aardolieproductie.

Het land blijft echter kwetsbaar voor schokken van de grondstofprijzen, vanwege zijn afhankelijkheid van de olie- en goudsector. De kleine bevolking creëert een markt van beperkte omvang. Corruptie is wijdverbreid en belemmert de economische vooruitgang. Bedrijfsprocedures zijn traag en bureaucratisch.

De 'Ease of Doing Business Index' van de Wereldbank rangschikt Suriname op de 165ste plek onder de 190 landen. De overheid is voornemens privatiseringsprogramma's in de landbouw- en banksector voort te zetten. Zij heeft ook geprobeerd de samenwerking te versterken tussen overheid en particuliere bedrijven in projecten in de mijnbouwsector.

De Centrale Bank blijft zich richten op prijsbeheersing en wisselkoersstabiliteit. De recente recessie zorgde voor een sterk verzwakte munt, wat resulteerde in verhoogde inflatie nadat de wisselkoers werd vrijgelaten. Echter, hoge niveaus van inflatie zijn afgenomen en in april was de inflatie 4,6 procent.

Volgens AM Best zal de positie van president Bouterse zeker tot de verkiezingen van komend jaar mei veilig zijn. De afgelopen jaren heeft hij zich gericht op het verbeteren van de economische omstandigheden van het land, maar de overheidsschuld is sinds 2014 meer dan verdubbeld tot 77 procent van het bbp eind 2017.

"Aanzienlijke bezuinigingen zijn gepland, maar tot dusverre zijn de uitgaven gestegen, vooral aan de ambtenarensalarissen." Het wettelijk kader is zwak en verouderd. Corruptieniveaus zijn hoog en gerechtelijke processen zijn langdurig en inefficiënt. De risico's van het financieel systeem van het land worden als "zeer hoog" aangemerkt.

"De verzekeringssector in Suriname wordt gereguleerd door de Centrale Bank van Suriname. De overheid werkt aan het versterken van het toezicht van de bank om betere preventieve en corrigerende maatregelen mogelijk te maken. De overheid is pro-business en zet zich in voor het aantrekken van directe buitenlandse investeringen. De fiscale rekeningen worden ook relatief goed beheerd, wat zal helpen de schuld te verlagen", stelt het bureau.

AM Best wijst verder op kwetsbaarheden in het bancair systeem, ondanks verbetering van de balansen. "Het IMF constateert dat, hoewel de financiële stabiliteitsindicatoren sinds 2016 zijn verbeterd, er een grote variabiliteit is tussen banken, waarbij de jaarrekening van sommige banken suggereert dat ze niet voldoen aan de minimale wettelijke vereisten. Niet-renderende leningen zijn toegenomen en vormden per juni 2018 12 procent van de alle leningen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina