Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Tumult in DNA rond status veroordeelde Bouterse

Tumult in DNA rond status veroordeelde Bouterse

20/12/2019 10:55 - Wilfred Leeuwin

Tumult in DNA rond status veroordeelde Bouterse

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - In De Nationale Assemblee is donderdag tumult ontstaan over de status van Desi Bouterse, nu hij door de rechter is gevonnist tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Aan het begin van de vergadering om zeven wetsvoorstellen te behandelen, stond de oppositie er op dat assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons (NDP) het parlement informeerde over het antwoord van de regering op een schrijven van het college over het 8-decemberstrafproces.

In de antwoordbrief staat dat Bouterse bij verstek is veroordeeld en verzet heeft aangetekend, dat hierdoor de uitvoering van het vonnis geen rechtskracht heeft en het proces nog gaande is bij de rechterlijke macht. De oppositie vindt de inhoud van de brief misleidend. Gesteld wordt dat niet de president, maar de burger Desi Bouterse en andere verdachten door de rechter zijn veroordeeld. In het geval van de burger Bouterse zou het parlement op basis van de grondwet die niet toestaat dat een burger die veroordeeld is het ambt van president mag bekleden moeten besluiten om het proces van aftreden in te zetten.

Leden van de oppositie, onder wie Edward Belfort (Abop) vinden dat de grondwet ernstig wordt vertrapt wanneer het parlement het proces om Bouterse te laten aftreden niet inzet. "Dit wordt een ernstig probleem omdat de president als een veroordeelde nu officiële stukken gaat tekenen", zegt de politicus. Nadat vrijwel alle fracties zich in deze discussie hadden gemengd en er keer op keer op was gewezen dat de burger Bouterse is veroordeeld en niet de president, zei assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons dat de president en de burger Bouterse op dit moment dezelfde persoon zijn.

Ze vindt dat met de verklaring in de brief van de regering het betekent dat het strafproces nog gaande is en het parlement zich aan het principe zal houden dat het zich niet inhoudelijk uitspreekt over een zaak die nog onder de rechter is. Dit werd haar kwalijk genomen door de oppositie die in herinnering bracht dat de regering meerdere malen anders heeft gehandeld en zich wel heeft bemoeid met zaken die bij de rechter lopen.

Verwezen werd naar de terugroepwet in de kwestie van de leden Dipakkoemar Chitani en Raymond Sapoen en dat toen de terugroepwet werd aangepast. Ook werd verwezen naar het wijzigen van de amnestiewet in april 2012 tijdens het 8-december strafproces, met de bedoeling Bouterse zijn straf te laten ontlopen.

Vicepresident AshwinAdhin die de brief van de regering nader uitlegde, zegt dat het parlement geen vragen heeft gesteld aan de regering over een burger, maar over de status van de president van het land. In overleg met de juristen van de regering is dan ook geantwoord dat zonder voorafgaande aan de kennis dat de president van de republiek op 29 november bij verstek is gevonnist. Hiertegen is hij in verzet gegaan. Adhin vindt dat de oppositie de brief niet goed heeft gelezen. Volgens hem hebben de juristen van de regering een correct antwoord gegeven en zullen die het beter weten dan de oppositie.

Na het tumult en een schorsing kwam Belfort bij het agenda punt ingekomen stukken hierop terug en zei het daar toe te willen leiden dat de president door gebruik te maken van mogelijkheden in de Grondwet zijn functie als president overdraagt aan de vicepresident. Simons wees hem erop dat zo een besluit een pure aangelegenheid is van de president zelf. Met het aantekenen van verzet, zal Bouterse die nooit bij het proces aanwezig is geweest, binnen twee maanden worden opgeroepen om te verschijnen voor de krijgsraad.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina