Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Politiek Hof

COLUMN: Politiek Hof

23/12/2019 14:00 - Von Zeggen

COLUMN: Politiek Hof

Giwani Zeggen  

Een gemiste kans. Dat is de conclusie als ik kijk naar de manier waarop voordrachten zijn gedaan voor het Constitutioneel Hof. De assemblee heeft, als medewetgever, de taak om de samenleving een onafhankelijke rechterlijke macht te geven. Dat geldt ook voor het instituut dat tot taak heeft de grondwettelijkheid van wetten te toetsen. Een burger mag namelijk nooit het gevoel hebben, dat een rechter een uitspraak doet op basis van een politieke voorkeur.

Het ware beter geweest als coalitie en oppositie achter gesloten deuren tot een compromis waren gekomen over de voordrachten. Om vervolgens als 51 leden voordrachten te doen aan de regering. Als er buiten het zicht van het publiek was onderhandeld, en coalitie en oppositie bijvoorbeeld hadden afgesproken respectievelijk drie en twee kandidaten voor te dragen, had ik er al iets meer vrede mee gehad. Wij zouden dat als publiek niet meekrijgen. Nu zijn er NDP-kandidaten en oppositiekandidaten.

Nog mooier was het geweest, als De Nationale Assemblee aan het Hof van Justitie had gevraagd om een lijst van kandidaten samen te stellen en daaruit eensgezind een definitieve selectie te maken. Of twee voordrachten van de coalitie, twee van de oppositie en één van het Hof van Justitie. Zoveel mogelijkheden om tot een echt onafhankelijk Constitutioneel Hof te komen.

Alleen heeft de politiek, de coalitie voorop, wederom getoond het partij- en persoonlijk belang boven het nationaal belang te stellen. Het argument dat in de Verenigde Staten de leden van het Hooggerechtshof langs partijlijnen worden benoemd, snijdt geen hout; two wrongs don't make one right.

De kandidaten hebben ook ongewild een stempel gekregen. Dat hadden de politieke partijen ze kunnen en moeten besparen. Het eerste wat je namelijk bij hen denkt: "Is die of die dan 'aanhanger' van die of die partij?" Terwijl je bij rechters juist het gevoel wilt hebben dat ze volkomen onpartijdig zijn en niet gehinderd worden door welke voorkeur dan ook. Dat zal nooit meer het geval zijn.

Ook voor hen die uiteindelijk niet worden gekozen, maar wel een functie binnen de rechterlijke macht vervullen. Ik zal nooit meer naar ze kunnen kijken als echt onafhankelijk. De regering, met de president voorop, kan de misslag van De Nationale Assemblee nog repareren. Indachtig het credo 'we moeten het samen doen', zou de regering de huidige voordrachten massaal moeten afwijzen.

Vervolgens aan het parlement vragen om met kandidaten te komen, waar alle 51 leden achter staan. Het Constitutioneel Hof is namelijk het hof van alle Surinamers en niet alleen van de mensen die in 2015 op de NDP hebben gestemd; overigens niet eens de helft van de kiesgerechtigden, laat staan een meerderheid van het volk. Maar het Consitutioneel Hof is ook niet het Hof van de overgrote meerderheid van de kiesgerechtigden die niet voor Paars hebben gekozen.

Het zal wel niet gebeuren, juist vanwege de onvolwassenheid van onze politici. Daarmee wordt een deel van onze rechterlijke macht definitief gepolitiseerd. Het gevolg is dat wij straks een Constitutioneel Hof krijgen, dat de schijn tegen heeft. Waarbij je het gevoel hebt, dat een wet aangenomen door de huidige meerderheid in De Nationale Assemblee, bij voorbaat hun goedkeuring zal krijgen. Dan krijg je waar de NDP, de leden van het hof van beschuldigt te zijn: politici in toga. Dat maakt van het Constitutioneel Hof niks minder dan een Politiek Hof.

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina