Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Kerstboodschap ABOP

INGEZONDEN: Kerstboodschap ABOP

26/12/2019 09:16

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Liefde vormt de basis voor alles. In de stad van David is jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer, Hij is het Licht, de Waarheid en het Leven. De geboorte van een kind brengt vreugde voor de ouders, de familie en de gehele omgeving. De geboorte van de Mensenzoon was niet anders.

Bij de opvoeding van een kind moet de focus niet zijn op het materiële, zoals mooie cadeaus of kleren, maar op het kind. Zoals Lukas ons leert, is het Koninkrijk van God in het hart van iedereen en is het hart de plaats waar alle liefde vandaan komt. Lukas 17:21: En God stuurde Zijn zoon Christus, om met ons te zijn; de redder voor allen die geloven.

Laten wij Jezus Christus centraal plaatsen en zijn komst op een waardige wijze vieren. Jezus' liefde voerde Hem diep in de levens van de mensen. Het is een liefde die zo groots is dat we nooit voor onszelf mogen houden, maar moeten delen met anderen.

Het is een gevecht tegen onrecht en al het kwade dat de mens overkomt. Laat het licht van Jezus in ons leven, in onze relaties, onze familie  en in ons geliefd land schijnen. De ABOP wenst jullie allen lichtvolle dagen toe.

ABOP media

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina