Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Oppositie slordig met voordrachten’

‘Oppositie slordig met voordrachten’

27/12/2019 06:39 - Ivan Cairo

Amzad Abdoel

Amzad Abdoel Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De oppositie dient alleen zichzelf te verwijten dat haar voordrachten voor het Constitutioneel Hof nog niet door De Nationale Assemblee (DNA) zijn behandeld. Volgens coalitieleider Amzad Abdoel was de oppositie “slordig” met haar voordrachten. Tijdens een huishoudelijke vergadering maandag heeft het parlement de kandidaten goedgekeurd die door de NDP-fractie waren ingediend.

Uit protest tegen de gang van zaken hebben oppositieleden de zaal verlaten. Zij vonden dat alle voordrachten tegelijkertijd behandeld moesten worden. De coalitie was het daar niet mee eens, omdat de NDP haar voordrachten eerder had ingediend en de oppositie achteraf ook nog wijzigingen aanbracht in de voordracht en de cv's van haar kandidaten niet tijdig had ingediend.

Abdoel zegt dat de NDP op 13 december in een huishoudelijke vergadering had gezegd dat zij voordrachten had voor het Constitutioneel Hof. Toen werd besloten dat de bemensing op de volgende huishoudelijke vergadering besproken zou worden. Afgesproken werd dat de namen en onderliggende stukken - de cv's van de kandidaten - 24 uren vóór de vergadering moesten zijn ingediend, conform het ordereglement van DNA.

De eerstvolgende huishoudelijke vergadering was uitgeschreven voor vrijdag 20 december. De NDP-fractieleider heeft alle stukken van de voordrachten een dag van tevoren ingediend. De griffier heeft - volgens hem door een technische tekortkoming - de stukken pas vrijdag in het systeem geplaatst. Hierdoor kon de bemensing op die dag niet besproken worden en werd de huishoudelijke vergadering verdaagd naar maandag 24 december.

Op 20 december deed ook de oppositie voordrachten, maar er werden alleen namen van kandidaten doorgegeven terwijl de vereiste stukken ontbraken. De lijst van de oppositie is maandag zelfs gewijzigd zonder dat zulks concreet was aangegeven, zegt de NDP-fractieleider. De cv's van de kandidaten zijn pas maandag ingediend.

"Dit heeft gemaakt dat deze voordrachten niet bij de huishoudelijke vergadering van die dag in behandeling zijn genomen. De coalitie die conform afspraken heeft gehandeld, heeft wel ervoor gezorgd dat haar voordrachten zijn besproken. Het parlement heeft die voordrachten goedgekeurd", stelt Abdoel.

"De naam van Harish Monorath is weggehaald maar het parlement is nooit ervan op de hoogte gesteld. Heel slordig werk van de oppositie, terwijl ze van ons hebben geëist dat we alles conform de regels moesten doen." Dat is volgens Abdoel ook gebeurd. Hij zegt dat de oppositie ook de verkeerde naam van een kandidaat had doorgegeven.

"De oppositie heeft geprobeerd een vertragingstactiek toe te passen maar het is haar niet gelukt. In haar eerste brief is het een andere Chitanie, in de tweede weer een andere. Ze wisten niet hoe die man heet", aldus de NDP-fractieleider. Hij merkt verder op dat de oppositie vrijdag inzage in alle stukken eiste en dat die 24 uren van te voren ter beschikking gesteld moesten worden.

"Het is immers een regel. Deze regel geldt ook voor de oppositie. De voordrachten die zijn goedgekeurd, zijn voordrachten van het parlement. Het parlement heeft een besluit genomen en dat dient uitgevoerd te worden. Het is derhalve logisch de de voordrachten van het parlement nu zullen worden doorgeleid naar de president voor benoeming", zegt de politicus.

Oppositieleden zijn evenwel van oordeel dat het parlement als eenheid, een gezamenlijke en breedgedragen kandidatenlijst aan de president ter goedkeuring moet aanbieden. Het moet volgens hen niet aan het staatshoofd overgelaten worden om te kiezen uit meerdere kandidatenlijsten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina