Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Klungelige oppositie

COMMENTAAR: Klungelige oppositie

28/12/2019 12:00

COMMENTAAR: Klungelige oppositie

 

HET IS WEER eens urgent. De Wet op het Constitutioneel Hof is van stal gehaald en moet in alle haast worden behandeld. Immers, de president om wie het gaat kijkt aan tegen een vonnis van twintig jaar en daar moet iets op gevonden worden. Kennelijk zal dan getoetst moeten worden of de in 2012 aangenomen Amnestiewet nou wel of niet legitiem is.

Hoe het ook zij, het tast de intelligentie aan van de burger dat zonder blikken of blozen, weer eens aan gelegenheidswetgeving wordt gedaan om het hachje van een persoon te kunnen redden. Wat nog meer opvalt, is dat De Nationale Assemblee en zeker de NDP-fractie niet eens de moeite nemen om de schijn van continuïteit op te houden. Want als de wet consequent sinds 2016 was behandeld, dan kon niemand de regeringsfractie beschuldigen van opportunisme.

Wat ook getuigt van kortzichtigheid is dat niemand van de regeringsfractie zelfs maar durft te denken aan de belangrijke vraag: hoe verder? Er is nu een vonnis en de assembleevergadering over de brief die de president aan het parlement moet richten over deze materie is zo klungelig verlopen dat ze viraal gaat. Vicepresident Ashwin Adhin wringt zich daarbij in allerlei bochten om te verklaren dat er geen vonnis is en dat de zaak nog loopt en scheldt daarbij een andere parlementariër uit voor vrijpostig.

De manier waarop deze zaak wordt aangepakt laat zien dat er van werkelijke plannen om deze zaak aan te pakken geen sprake is. Ook de waarheids- en verzoeningscommissie die gekoppeld was aan de behandeling van de Amnestiewet is nooit meer aan bod gekomen. Evenmin is meegewerkt aan het proces voor verzoening dat was opgestart door de rooms-katholieke bisschop Karel Choennie.

Er is geen ingewikkelde wiskundige formule nodig om tot bovenstaande conclusie te komen. Dus ook de knappe koppen bij de oppositie hebben door dat dit een staaltje gelegenheidswetgeving is waarop een antwoord geformuleerd moet worden. Het is dan meer dan belachelijk dat wanneer het de beurt van de de oppositie is om (mede) richting te geven aan het proces, zij zich van haar slechtste kant laat zien.

Een van de grootste problemen waarmee Suriname op weg naar de verkiezingen te kampen heeft, is een oppositie die de handen maar niet ineen kan slaan. Dat is wederom getoond door de manier waarop ze haar kandidaten voor het Constitutioneel Hof heeft gepresenteerd. Wanneer goed leiderschap links noch rechts van de scheidslijn te vinden is, wat wordt dan van het volk?

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina