Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Terechte vingerwijzing aan politie

INGEZONDEN: Terechte vingerwijzing aan zonen Hermandad

05/01/2020 05:17

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Ik heb vele acties, betogingen en stakingen meegemaakt. Zelfs traangas en pepperspray heb ik getrotseerd, tijdens grote stakingen en acties, onder meer in 1969 toen de regering-Johan Adolf Pengel/P. Chandie Shaw (NPS/Actiegroep) ten val werd gebracht. In februari 1973 toen Abaisa werd doodgeschoten door de politie en niet te vergeten de grote betoging tijdens de regering-Jules Wijdenbosch in 1996. Toen werden wij bestreden met traangas en de betogers werden uit elkaar gedreven door de Mobiele Eenheid. Tijdens al deze betogingen en ook na het doodschieten van politie-inspecteur Herman Gooding op 5 augustus 1990 zijn er acties ondernomen en diverse toespraken gehouden.

Wat de huidige bondsvoorzitter van de Surinaamse Politiebond, Raoul Hellings, in felle woorden duidelijk maakt, is dezerzijds zeer prijzenswaardig te kwalificeren. Terwijl het volk naarstig naar oplossingen snakt om de verharde criminaliteit de kop in te drukken, is het schandalig dat dienstdoende ambtenaren hun verantwoordelijkheid verzwakken. Een oplossing en voorstel is om meer politieagenten op straat in te zetten dan te luieren en te slapen op politiebureaus. Laat het administratief werk doen door het burgerpersoneel en niet door duur betaalde politieagenten.

Hetgeen de bondsvoorzitter suggereert en constateert, is juist. Er is inderdaad sprake van alcoholgebruik/-misbruik en liefst tijdens diensttijd en in dienstuniform. Zulke gedragingen zijn niet acceptabel en nog minder verantwoord en moeten drastisch worden aangepakt en waar en indien nodig, moeten de nodige disciplinaire maatregelen niet uitblijven en zonder aanzien des persoons worden toegepast!

Ik had al eerder geschreven over nieuwe bezems … doelende op de nieuwbakken korpschef Roberto Prade in de hoop dat hij spijkers met koppen zou slaan! Hij wilde de criminaliteit flinke slagen toebrengen. Voorts zou hij waar nodig impopulaire maatregelen treffen en hij zou ook schoon schip houden bij de inlichtingendienst van de politie. De criminaliteitsbeheersing was één der hete hangijzers waarop hij zich zou gaan focussen.

Wat zal het beleid zijn om verbetering in deze en andere kwesties teweeg te brengen? Een rationeel en constructief beleid is zonder meer vereist. De rotte appels moeten uit het korps worden verwijderd. Misbruik maken van hun posities en vooral van de dienstvoertuigen moet tot het verleden behoren. Zowel de minister van Justitie en Politie (Stuart Getrouw) als de korpschef hebben in hun betoog aangekaart dat zij enkele voornemens hoog in hun vaandel voeren, zoals criminaliteitsbestrijding, de verkeersveiligheid en versterking van de politieorganisatie. De korpschef geeft inderdaad openlijk toe dat het er rooskleurig uitziet (citaat 30 december 2019), maar dat zullen we in de praktijk nog moeten ervaren.

Voor eenieder, zelfs voor een leek is het overduidelijk dat de criminaliteit steeds ergere vormen aanneemt en grimmiger wordt. In eerdere artikelen heb ik de nodige aanbevelingen gedaan om dit fenomeen drastisch aan te pakken en dat de leiding eraan zal werken om de veiligheid van de burgerij te garanderen. Het kankergezwel - criminaliteit - waaronder het volk gebukt gaat en dat steeds groter wordt, dient door alle verantwoordelijken, ook door de vakbond en de alerte burgers, buurtwacht, met wortel en tak te worden uitgeroeid. Waar nodig moeten er vergaande maatregelen worden getroffen.

Hopelijk zal de verbetering en de bevordering van de verkeersveiligheid, zoals de minister belooft, drastisch worden aangepakt. Ook moet worden opgetreden tegen geluidshinder die het gevolg is van onnodig claxonneren en van motor- en bromfietsers, die een storend geluid maken. De innige wens is een leefbaar en veilig gevoel voor elke Surinamer.

Roy Harpal

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina