Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: Open brief aan president en voorzitter DNA

AANGEBODEN: Open brief aan president en voorzitter DNA

14/01/2020 02:38

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Geachte president en voorzitter van De Nationale Assemblee van de republiek Suriname. Met afschuw hebben wij kennis genomen van het, in onze beleving, opruiend gedrag van exponenten van de Nationale Democratische Partij (NDP). Dit gedrag, gepaard met grove beledigingen, is voornamelijk gericht tegen de rechtelijke macht.

De Nationale Assemblee, de regering en de rechtelijke macht zijn de fundamenten waarop onze rechtsstaat rusten. Aantasting of belediging van één van deze betekent het plegen van inbreuk op en ondergraving van onze rechtstsaat. Tevens betekent het inbreuk op het gevoel van respect voor het recht, de moraal en het fatsoen binnen de samenleving.

In dit specifiek geval zijn het bovendien exponenten binnen de politieke partij waar u als persoon voorzitter, respectievelijk ondervoorzitter van bent. Het kan ons inziens dan ook niet anders dat u zeer nadrukkelijk corrigerend optreedt en zich distantieert van de opruiing en gedane beledigingen als mede-verantwoordelijke voor de waarborging van de rechtsstaat. Wij wachten, net als de rest van de samenleving, uw corrigerende acties af.

Het bestuur en de DNA-fractie van de partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE),

Voorzitter S. Alfaisi

Fractieleider C. Breeveld

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina