Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Concept huurwet niet in lijn met realiteit

Concept huurwet niet in overeenstemming met realiteit

14/01/2020 22:21 - Wilfred Leeuwin

Overleg in DNA bij de behandeling van de wet 'Huur en verhuur van woonruimten'.

Overleg in DNA bij de behandeling van de wet 'Huur en verhuur van woonruimten'. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De concept Huurwet woonruimten, die huurders en verhuurders betere bescherming moet bieden en een oplossing moet brengen in het woningprobleem, blijkt slechts een ideale wenselijkheid. Het concept is namelijk niet in overeenstemming met de werkelijkheid.

De wet zal volgens het parlement vooral niet werken voor normale huurders met een redelijk inkomen en al helemaal niet voor zij die leven onder de armoedegrens. Uit de debatten is naar voren gekomen dat de wenselijkheden van de huurwet en het willen reguleren van deze sector met veel meer gepaard gaat, zoals koersontwikkeling, het vaststellen van een juiste armoedegrens, belastinginning, maar ook de positie van de overheid in deze wet via een huurcommissie.

Verder is de vraag wat door de overheid wordt gedaan aan het beschikbaar stellen van betaalbare woningen via de Stichting Volkshuisvesting. De nieuwe wet is een initiatief van onder andere assembleevoorzitter Jennifer Geerlings Simons. Een wenselijkheid die de wet voorstaat, is dat verhuurders tegen betaalbare tarieven woningen te huur aanbieden. Hierin zou de huurcommissie net als in vele gevallen die in de wet zijn genoemd, maar meer nog tijdens de discussies naar voren zijn gekomen, een belangrijke rol moeten spelen.

In eerder stadium zou de huurcommissie zelf een adviserende of richthuurprijs kunnen vaststellen. Dit is nu losgelaten. Simons zegt dat de huurcommissie een meer bemiddelende functie heeft in geschillen die plaatsvinden tussen huurder en verhuurder, zonder dat naar de rechter gestapt hoeft te worden. Dit kan bij het vaststellen van de huurprijs, het vaststellen van huurcontracten, hoe te handelen bij ontruimen en als bij die handelingen de wettelijke voorschriften in acht zijn genomen.

In de discussie is opgeworpen of het niet beter is dat de overheid het huisvestingsprobleem oplost door huursubsidie te geven. Hierover zullen de regering en de initiatiefnemers nog een mening moeten geven. Na de discussies zei Simons dat de wet verder aangepast moet worden. Zij wijst erop dat de nieuwe wet er niet is om het huisvestingsvraagstuk op te lossen. Daarvoor zou er een compleet huisvestingsprogramma moeten komen met vele andere invalshoeken. Met deze wet wordt volgens haar geprobeerd om zowel huurder als verhuurder duidelijkheid te geven in praktische zaken of geschillen die kunnen optreden tussen partijen.

Een daarvan is dat de verhuurder alleen over zijn woning kan beschikken wanneer hij naar de rechter stapt. Dit proces kan lang duren. In de nieuwe wet zijn andere criteria gesteld die het proces gemakkelijker maken. Anderzijds kunnen verhuurders met de nieuwe wet niet overgaan tot het terroriseren van huurders, door bijvoorbeeld om welke redenen dan ook nutsvoorzieningen af te sluiten om hen te dwingen het huis te ontruimen.

Simons zal uitgebreider ingaan op de discussie die is gevoerd en op de vragen die zijn gesteld. Volgens haar zal wanneer het huisvestingsprogramma correct door de regering wordt uitgevoerd en de economische situatie zich verbetert, het probleem minder complexer zijn. De nieuwe wet begint volgens haar alvast in te spelen op andere situaties die geplaatst moeten worden onder structurele huur van woningen en woonruimten en andere mogelijkheden die nog in de toekomst liggen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina