Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Veiligheid moet bijzondere aandacht krijgen

Veiligheid moet bijzondere aandacht krijgen van nieuwe regering

14/01/2020 06:53 - Wilfred Leeuwin

Oud-politiecommissaris Krishna Mathoera pleit voor reorganisatie van het politieapparaat.

Oud-politiecommissaris Krishna Mathoera pleit voor reorganisatie van het politieapparaat. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Veiligheid die is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) moet bijzondere aandacht krijgen. Volgens VHP-parlementariër en oud-politiecommissaris Krishna Mathoera is door gebrek aan geld enerzijds en het niet vernieuwen van oude structuren binnen het apparaat anderzijds, het rendement vrijwel nihil.

Ze heeft vorige week tijdens een lezing bij de Kenniskring gezegd dat de jaarbegroting van van het ministerie SRD 483 miljoen is. Onderverdeeld maakt ze de volgende berekening: SRD 387 miljoen voor salarissen en SRD 71 miljoen voor veiligheid in het algemeen en de zware criminaliteit. SRD 25 miljoen is voor investeringen, waarvan slechts SRD 1,5 miljoen voor het bestrijden van de criminaliteit.

De bedragen na aftrek van salarissen zijn bij lange na niet genoeg om optimaal en verantwoord de taken uit te voeren. "Het apparaat telt meer dan drieduizend personen die wel worden betaald maar de 'tools' niet hebben om hun werk te doen."

Mathoera stelt dat veiligheid één van de hoofdprioriteiten moet zijn in een samenleving om rust en orde te handhaven en ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven normaal kan functioneren en investeerders niet bang zijn.

De politica vindt dat meer geld uitgetrokken moet worden voor het justitieel apparaat en dat vervolgens een groter deel van het budget besteed moet worden aan veiligheid. Volgens haar zijn er op de totale begroting van het land veel posten waarvan het geld anders, zoals voor veiligheid, gebruikt kan worden.

Als voorbeeld noemt ze de post Welvaartsbevordering bij Algemene Zaken voor SRD 50 miljoen, bestemd voor het kabinet van de president. "Maar niemand kan zeggen wat het resultaat daarvan is en erger nog: er wordt helemaal geen verantwoording afgelegd over de besteding. Het kan dan beter worden ingezet voor veiligheid."

Het assembleelid pleit voor reorganisatie van het politieapparaat, uitgaande van nieuwe technieken, waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Zo moeten de politiestations anders gaan functioneren en ook hun lokatie moet opnieuw bekeken worden.

Mathoera stelt voor institutionalisering van de rechterlijke macht om de onafhankelijkheid ervan te garanderen. Ze vindt ook dat bij de rechtspleging de aandacht te veel gevestigd wordt op het strafrecht. Bij kleine vergrijpen zoals verkeersovertredingen zou snelrecht kunnen wordern toegepast, waarmee de druk op de rechterlijke macht zal afnemen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina