Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Misiekaba komt met plan voor huursubsidie

Misiekaba komt met plan voor huursubsidie

15/01/2020 05:57 - Wilfred Leeuwin

Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.  

PARAMARIBO - Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft tijdens de openbare parlementsvergadering dinsdag een door de regering gedragen voorstel gelanceerd voor het introduceren van huursubsidie. Die zal moeten gelden voor personen met een laag inkomen, die niet in staat zijn de huur van hun woning te betalen.

Hij zal hierop nader ingaan bij de begrotingsbehandeling en heeft alvast medewerking van de assemblee gevraagd. In het verleden was er volgens Misiekaba al huursubsidie, maar er was daarbij geen structuur. "Wij zijn van oordeel dat je het fundamenteel moet aanpakken, wat betekent dat het in de begroting moet worden geregeld", zegt Misiekaba, die een plan beloofde.

De subsidie zou niet alleen hoeven te bestaan uit geld, maar kan ook in een andere vorm, bijvoorbeeld door belasstingvoordeel. Zo zou iemand die bijvoorbeeld SRD 2000 per maand verdient en een huur heeft van SRD 1000, minder belasting hoeven te betalen.

Daarnaast wordt gedacht aan heffingskorting, maar ook subjectsubsidie als faciliteit voor ondernemers en mensen die bouwen en bereid zijn hun woning te verhuren voor de lagere inkomensklasse. In dat geval krijgt de ondernemer ook een subsidie. De minister zegt dat er al een discussie gaande is om goed te definiëren welke personen vallen onder de armoedegrens en mensen met een laag inkomen.

Hij wijst er op dat in de Surinaamse situatie er samengestelde inkomens zijn waar twee tot drie mensen wel in staat zijn een redelijke huishuur te betalen. "Het armoedevraagstuk is een fundamenteel ander vraagstuk dan het probleem van huisvesting." De minister kondigde aanpassing aan van het huisvestingsplan van de regering, waarbij Stichting Volkshuisvesting omgezet zal worden in een woningbouwcorporatie.

Het zal worden geprivatiseerd om met andere woningbouwcorporaties onder gelijke voorwaarden woningbouwprojecten tot stand te brengen. Er komt een huisvestingautoriteit voor toezicht en controle op het woningbouwplan van de regering. Dat kan met eigen wetgeving of in de nieuwe huurwet die nu in behandeling is. De huurcommissie kan dan worden belast met het werk van de huisvestingsautoriteit.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina