Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Update: Fitch degradeert Suriname naar CCC-status

Update: Fitch degradeert Suriname naar CCC-status

16/01/2020 20:20 - Ivan Cairo

Update: Fitch degradeert Suriname naar CCC-status

 

PARAMARIBO - Kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft Surinames kredietwaardigheid donderdag naar beneden bijgesteld van 'B-min' naar 'CCC': junkstatus. Nog nooit eerder kreeg Suriname van een kredietwaakhond een beoordeling lager dan de 'B-klasse'. Het conceptrapport werd woensdag naar Financiën gestuurd. Minister Gillmore Hoefdraad is woedend, omdat Fitch Ratings geen contact met de regering heeft gehad zoals gebruikelijk. Ook komt het bureau met de beoordeling uit nadat Financiën het contract met haar heeft opgezegd.

Een CCC-rating houdt in dat een land met een dergelijke beoordeling een extreem hoog risico heeft om zijn obligatieleningen of andere vormen van financiering terug te betalen. Het is banken niet toegestaan te beleggen in obligaties met een CCC-rating. CCC-obligaties zijn junk bonds. "De afwaardering van Surinames ratings weerspiegelt een sterke toename van de overheidsschuld, verminderde financieringsflexibiliteit, zoals blijkt uit de knellende voorwaarden bij recente externe leningen van de overheid en afnemende externe liquiditeit, die het risico dat de regering niet aan haar betalingsverplichtingen in vreemde valuta kan voldoen, vergroten", schrijft Fitch.

 "Het grote overheidstekort in combinatie met het oplopende tekort op de lopende rekening, voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van mei 2020, is niet consistent met de gestabiliseerde wisselkoers, waardoor het risico op macro-instabiliteit groter wordt", stelt Fitch verder. Het ministerie reageert in een donderdag uitgeven persbericht fel op het rapport en de handelwijze van Fitch. De regering is van mening dat de afgekondigde downgrading door Fitch onder zeer tegenstrijdige verklaringen plaatsvindt en het karakter draagt van een "ongekende politieke manoeuvre". Gesteld wordt dat al bij de voorlaatste analyse Fitch zaken over Suriname had gepubliceerd zonder enig contact te hebben gehad met de autoriteiten.

"De Fitch-analyse ging straal voorbij aan een aantal belangrijke verworvenheden. De zeer lage inflatie; de stabiele wisselkoers; de oneigenlijke interruptie in de contante valutaverschepingen die een kunstmatige ingreep buiten Suriname inhield maar die wel was opgevangen door de CBvS en de banken; het leningenbeleid dat gericht is op groei en ontwikkeling en een draagbare terugbetaalcapaciteit herbergt; het ruime sociale vangnet waarmee de ergste klappen van de crisis zijn opgevangen voor huishoudens maar ook bedrijven", schrijft het ministerie.

Fitch is na januari 2019 niet meer op missie naar Suriname gekomen. Waarom zij doorzet op de downgrading is voor het ministerie een raadsel. Vermoed wordt dat onder een hoedje wordt gespeeld met de oppositie. Financien: "Het doel is om de oppositie in kaart te spelen. Vandaar dat de regering aan Fitch heeft doen weten dat zij transparant over hun doelstelling moeten zijn. Fitch is aangegeven om hun rapport van een publieke disclaimer te voorzien dat er geen relatie meer met de Surinaamse overheid bestaat waardoor noch de overheid betrokken is geweest, noch betrokken heeft hoeven te zijn. Fitch dient verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze zelf schrijven en wiens doel zij dient."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen