Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Te weinig aanmeldingen van opvanginstellingen

Aanmelding opvanginstellingen bij Sozavo laat te wensen over

17/01/2020 08:51 - Naomi Hoever

Aanmelding opvanginstellingen bij Sozavo laat te wensen over

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Van de bijna vierhonderd opvanginstellingen in ons land hebben 262 zich aangemeld bij het Bureau Opvanginstellingen. Ondanks frequente communicatie blijven de aanmeldingen uit. Het bureau heeft nu 17 februari als nieuwe deadline gesteld.

"Wie zich niet aanmeldt, riskeert een boete zoals de wet voorschrijft. Die zullen we moeten opleggen, omdat het ministerie een periode had gegeven om zaken in orde te maken", zegt Rebecca Brown, hoofd van het Bureau Opvanginstellingen.

Het Bureau Opvanginstellingen houdt de registratie van de instellingen bij en legt controlebezoeken af. Sinds juli 2017 zijn er 152 controles geweest. Vooral de particuliere crèches baren zorgen. Er wordt gewerkt met weinig of geen gekwalificeerd personeel en de hygiëne laat vaak te wensen over.

De aanmeldingsplicht bestaat vanaf de aanname van de wet in 2014. Vanaf de oprichting van het bureau, in 2017, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de aanmeldingsplicht scherper gesteld. "Dat deel dat wij missen moet zich nog aanmelden", zegt Brown bezorgd.

"Zij die zich niet hebben aangemeld sinds de afkondiging van de wet zijn in feite illegaal bezig. Hiertegen zullen maatregelen worden getroffen. De sancties zijn uiteenlopend en worden door de minister bepaald." De meeste instellingen die zich aanmelden, voldoen niet aan de kwaliteitsstandaarden, zegt Brown.

Registratie mag pas als een instelling voldoet aan de voorwaarden. Daarvan is meestal geen sprake. Daarom wordt nu gesproken van aanmelding en niet van registratie. Instellingen die geregistreerd wensen te worden moeten voor honderd procent voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. Zij krijgen dan een beschikking van de minister. 

Het Bureau heeft soms onaangekondigd bezoek afgelegd om illegale instellingen op te sporen. Instellingen moeten voor meer dan zeventig procent aan de kwaliteitsstandaarden hebben voldaan. Daarbij gaat het om hygiëne, de zorg aan de cliënten, het personeelsbestand, de kwaliteit van het personeel, het gebouw en de inrichting, en de veiligheid, met name de brandveiligheid en het vluchtplan.

"Het ministerie is bezig met het versterken van het bureau, zodat het werk optimaal gedaan kan worden", zegt Brown. Het transport van het Bureau wordt volgens haar in orde gemaakt. Ook wordt er nieuw personeel geworven. "De controle vindt nog niet in voldoende mate plaats. Het kan beter. Belangrijk is dat wij reeds zijn begonnen."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina