Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Bedrijven tekenen ‘groene’ belofte

Bedrijven tekenen ‘groene’ belofte

19/01/2020 07:33 - Merredith Bruce

Staatsolie-directeur Rudolf Elias plaatst lachend zijn handtekening onder de gezamenlijke belofte die ook door andere ondernemingen is getekend. SCF-vertegenwoordiger Henk Brandon wacht geduldig af.

Staatsolie-directeur Rudolf Elias plaatst lachend zijn handtekening onder de gezamenlijke belofte die ook door andere ondernemingen is getekend. SCF-vertegenwoordiger Henk Brandon wacht geduldig af. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Met het tekenen van een gezamenlijk document hebben verschillende bedrijven elkaar vrijdag beloofd om in de komende vijf jaar acties te ondernemen voor bescherming en behoud van de natuur. Ze behoren alle tot het Suriname Conservation Foundation Green Partnership Programma (SGPP) dat nu tien jaar bestaat.

De Suriname Conservation Foundation (SCF) begon in 2010 met het programma om de Surinaamse economie te vergroenen. Binnen het SGPP werkt het natuurfonds in partnerschap met bedrijven aan verwezenlijking van zijn doelstellingen, zoals het stimuleren van de bewustwording bij het bedrijfsleven over een groene economie en natuurbescherming. 

SCF-vertegenwoordiger Henk Brandon zegt dat de impact van dit partnerschap niet mag worden onderschat. De veertien bedrijven tellen bij elkaar rond de veertienduizend werknemers. "Dat zijn veertienduizend kleine ambassadeurs die het verhaal verder gaan moeten vertellen, dus de impact zal als een olievlek moeten uitgroeien." Als dat is gebeurd, kan volgens Brandon met recht gezegd worden dat er een ware bijdrage is geleverd aan de instandhouding van milieu en biodiversiteit.

Met hun belofte committeren de bedrijven zich om in de komende vijf jaar de SCF te helpen bij de verwezenlijking van haar doelstellingen. In hun individuele bedrijfsprocessen werken zij aan de integratie van gezamenlijk duurzaam denken en handelen. Ondersteuning van programma's die een bijdrage leveren aan de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) is ook een van de streefpunten de komende vijf jaar.

De bedrijven hebben vijf jaar uitgetrokken om deze en andere doelen te realiseren, maar volgens Bryan Renten van de Fernandes Group is er geen tijdslimiet. "Groen ondernemen stopt nooit, het is een continu proces." Zelf denkt hij dat de ondernemingen maar een deel van het probleem kunnen beheersen. Door te partneren, hopen de bedrijven anderen, waaronder ook kleine ondernemingen, mee te krijgen voor een breder resultaat.

Met de publieke ondertekening van het document willen de bedrijven nadrukkelijk aan de gemeenschap bevestigen dat zij de doelen serieus ter hand zullen nemen. Renten erkent dat bescherming van het milieu een moeilijk vraagstuk is. "Maar we geloven dat als we het voortouw nemen, dat we een katalysator kunnen zijn voor verandering.". De andere bedrijven die de belofte hebben getekend zijn De Surinaamsche Bank, Assuria, Iamgold, Telesur, Kirpalani, SLM, Torarica, Staatsolie, Grassalco, UCC, Hakrinbank, Kersten en VSH United.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen