Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Centrale Gossip Bank

COLUMN: Centrale Gossip Bank

20/01/2020 14:00 - Von Zeggen

COLUMN: Centrale Gossip Bank

Giwani Zeggen  

Mijn vertrouwen in de Centrale Bank van Suriname is de voorbije dagen tot het nulpunt gedaald. En dan niet eens vanwege de vermeende misstanden, maar meer nog door de manier waarop de kwestie door verantwoordelijken, de Raad van Commissarissen en de regering, wordt gemanaged. Tot nu toe weten wij niks zeker. Het zijn allemaal geruchten. Om in de taal van Moestadja te praten: ‘gossip’. Sommige onderdelen van het geroddel zijn verheven tot feit, weer andere tot leugen. Wat er zich precies afspeelt, dat weten wij echter niet.

Het is moreel-ethisch op geen enkele manier te verdedigen dat een governor een auto koopt van driehonderdduizend dollar. Ook al biedt de bankwet de mogelijkheid. Dat de aankoop wordt omgezet in een lening, maakt het al iets minder erg, maar moreel-ethisch nog steeds niet goed. Dat er een pand wordt gekocht bij Assuria om afdelingen die elders zijn ondergebracht, dichterbij 'huis' te brengen, lijkt mij logisch en efficiënt. Volgens mijn bronnen wisten de controleurs van de governor, met de hoofdcontroleur voorop, wel degelijk van de aankoop en de prijs die minder is dan 4,5 miljoen euro.

Ondertussen krijgen cambio's, tijdens het verlof van de governor, even wat dollars en euro's toegestopt. Je zou bijna denken dat hij weigerde mee te werken aan het bevoorraden van de geldwisselkantoren en er handig van zijn verlof gebruik is gemaakt. Dan word ik weer geïnformeerd dat ook de governor de cambio's af en toe, of juist regelmatig, voorzag van vreemde valuta. Het kan allemaal waar zijn. We weten het immers niet, omdat zij die moeten praten zwijgen als het graf. Wie moet ik als gewone burgers dan vertrouwen?

Oh ja, dan zijn er nog de theorieën dat de governor weigerde voorschotten aan de regering te verstrekken, dat de president boos is omdat de bankpresident het journaille naar hem verwees voor een verklaring over de chotelal-dollars, en dat de governor teveel het succes van de gewonnen rechtszaak over het sigarettengeld in Nederland claimde. En om hem een hak te zetten, heeft men de foto's van de auto, de bijbehorende documenten en het Assuriagebouw-verhaal bewust laten lekken om het imago van de governor te schaden en hem daarna als grofvuil aan de kant te zetten. Het klinkt allemaal plausibel. Toch?

Alleen weten we het niet zeker. Omdat verantwoordelijken zwijgen en volstaan met een halfslachtige verklaring in De Nationale Assemblee over een 'onderzoek'. Je zou denken dat wij tot die tijd konden vertrouwen op de waarnemend governor. Maar ook die schijnt het ook niet zo nauw te hebben genomen met de regels. Althans, dat lezen we. Verantwoordelijken zwijgen echter. Over het ontslag van zowel de governor als zijn vervanger. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat de belangrijkste bank in het land stuurloos is. Kunnen wij dan vertrouwen op de overgebleven leidinggevenden bij de bank? Ik hoop van wel. Maar niemand weet het zeker, omdat we niet weten wat er gebeurt.

Nee, als burger van het land gaat het mij niet om de personen. Het gaat om de functie van governor en het instituut van de Centrale Bank van Suriname. Door Goedschalk, onder president Wijdenbosch, door het toilet gespoeld en door Telting onder Venetiaan in tien jaar weer moeizaam opgebouwd. Vanaf 2010 hebben wij dat vertrouwen langzaam weer zien afbrokkelen, tot het nulpunt waarop het vandaag de dag is beland. De personen die de functies hebben bekleed, die zullen moeten instaan voor de consequenties. Maar dat de Centrale Bank en de functie van governor heden ten dage verworden zijn tot hoofdrolspelers in gossip, mag de regering, met de president voorop, zich aanrekenen.

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina