Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ACHTERGROND: Geluidsoverlast sluipend gif

ACHTERGROND: Geluidsoverlast sluipend gif

21/01/2020 20:30 - Amanda Palis

Voertuigen opgepimpt met gigantische geluidsboxen veroorzaken vooral in het weekend veel overlast. Autobestuurders houden zelfs weddenschappen wiens geluidsinstallatie het hardst kan 'pompen'.

Voertuigen opgepimpt met gigantische geluidsboxen veroorzaken vooral in het weekend veel overlast. Autobestuurders houden zelfs weddenschappen wiens geluidsinstallatie het hardst kan 'pompen'. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Geluidsoverlast kan zich in diverse vormen aandienen. Hij kan komen van bedrijven die met (zware) machines werken in of bij woonwijken. Maar ook van feestbussen met hun oorverdovend geluid en automobilisten en bromfietsers die de openbare weg beschouwen als racebaan. Je kunt de overlast in diverse vormen ervaren en vaak is er nauwelijks iets aan te doen.

Dat geluidsoverlast ernstige gevolgen kan hebben weet psycholoog Harry Mungra als geen ander. Hij zit samen met Armand van der San en Hans Breeveld in een werkgroep die aandacht aan dit probleem wil besteden. Een partybus die rond tien uur 's avonds langsrijdt met de laatste kawina-deuntjes of de 'racers' die met hun auto's met bijna oorverdovend geluid rijden in de vroege ochtend op een aantrekkelijk rustige asfaltweg.  Geluid lijkt ons op elk moment van de dag te kunnen overvallen, niet zelden ten koste van ons woongenot.

Dan wordt geluid als overlast gezien, want een ander zijn of haar plezier is een straf voor iemand die op zoek gaat naar zijn welverdiende rust. Dat lijkt in elk geval voor bewoners aan de H.J. De Vriesstraat, niet ver van de Anton Dragtenweg, te gelden. Zij hebben veel geluidsoverlast van weggebruikers. "Het is heel vervelend als je kinderen in huis hebt die uit hun slaap gehouden of gehaald worden. De zware motorgeluiden laten je wakkerschrikken uit je diepe slaap. De volgende ochtend zie je gewoon de 'stille getuigen' in de vorm van bandensporen op de weg", zegt een bewoonster.

Mungra: "Geluidsoverlast zie ik als een sluipend gif. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we omringd worden door geluid, zij het nou overlast of hinder, dat het bijna een norm is geworden." Zonder dat we er bij stilstaan kanhetlangdurig blootstellen van ons gehoor aan geluidsoverlast, gevolgen hebben voor onze (mentale) gezondheid. "Gevolgen zoals gehoorstoornis, slaapgebrek, hoge bloeddruk, depressie en zelfs hartziekten kunnen zich ontwikkelen op korte of lange termijn." Dit concludeert hij uit onderzoek van de Gezondheidsraad in Nederland.

Geluidsoverlast wordt vaak zelfs door milieudeskundigen onderschat. "Vanaf 80 decibel wordt als geluidsoverlast aangemerkt. Als je daar acht uren lang aan wordt blootgesteld kun je oorschade oplopen bij zelfs 83 decibel", zegt Mungra. "Auto's die langsrijden produceren met hun luide muziek al heel gauw meer dan 90 decibel. Het is echt een sluipend gif, omdat het zelfs gevaarlijker lijkt dan passief roken, volgens de onderzoekers. Zelfs oordopjes zijn gevaarlijk voor de oren en kunnen ervoor zorgen dat iemand blijvend een piepend geluid hoort, waarvan mijn vrouw nu zelfs last heeft."

Klachten

Als alleen al de auto's met hun luide muziek meer dan het toegestane aantal decibels produceren, zal het aantal decibels bij openluchtfeestjes zoals die worden gehouden aan de Anton Dragtenweg zeker veel hoger zijn. Maar dat kun je niet zeker weten tenzij je het meet. "Het meten is een dure zaak. Iemand moet echt de hele avond aanwezig zijn om de meting te doen. Wie zal de kosten daarvan willen betalen?", vraagt districtscommissaris Mike Nerkust zich af. Het commissariaat krijgt dagelijks klachten. In hoeverre die gegrond zijn valt moeilijk vooraf te zeggen.

"Bij sommige mensen merk je gewoon dat er meer speelt dan de klacht. Ik heb mensen die soms klagen om het klagen of anderen die dat doen omdat zij een onderliggende ruzie hebben met iemand. We proberen zoveel als mogelijk gehoor te geven aan de klachten. Maar als iemand een klacht indient tegen een bedrijf dat daar al gevestigd was voordat de klager er ging wonen, kunnen we niet veel daaraan doen. Je weet bijvoorbeeld dat er een meubelbedrijf staat naast het huis waar je gaat wonen en als je vooraf weet dat je er last van zal hebben, dan moet je gewoon niet daar gaan wonen, vooral als het bedrijf een Hinderwetvergunning heeft", zegt Nerkust.

Over de geluidsoverlast door de feesten aan de Anton Dragtenweg is het een en ander al bekend bij het commissariaat. "Maar zoals burgers rechten hebben, hebben anderen ook het recht om te ondernemen en ook naar hun argument moeten we luisteren."

Vonnis

Dat procederen tegen geluidsoverlast kan lonen blijkt uit een rechterlijke uitspraak. "Er is in 2011 een uitspraak gedaan door de rechter in het voordeel van bewoners die hun beklag hadden gedaan over inbreuk op hun woongenot door geluidsoverlast. Het kan dus wel aangevochten worden, maar je moet dan weten wat je recht is", zegt Mungra. De werkgroep wil werken aan bewustwording van de burgerij over de gevolgen van geluidsoverlast.

"We hebben een verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe om het te doen. Want ook onze kinderen lijden hieronder. Ik zie genoeg kinderen hier in de polikliniek die te maken hebben met de gevolgen van geluidsoverlast. Het is onze taak om ze hiertegen te beschermen", zegt de psycholoog die zelf ook onderzoek heeft gedaan bij kinderen toen hij nog bij het Pedologisch Instituut werkte.

"Geluidsoverlast kan ook de cognitieve ontwikkeling van onze kinderen schaden en daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan door hun technisch leesniveau te toetsen. Daar heb ik gemerkt dat kinderen van vier tot zeven jaar moeite hebben om bepaalde fonetische klanken te onderscheiden. Vermoedelijk komt dit door geluidsoverlast." Samen met zijn werkgroep hoopt hij voorlichting te kunnen geven aan de instanties.

"We willen het ministerie van Regionale Ontwikkeling, waar de districtscommissarissen onder vallen, zeker meenemen, maar ook het ministerie van Justitie en Politie, gezondheidscommissies, kerken en scholen, want ook zij kunnen bijdragen aan ons algemeen woongenot", aldus Mungra.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen