Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Samenhangend agrarisch beleid nodig

AANGEBODEN: Samenhangend lange termijn agrarisch beleid nodig

23/01/2020 20:48

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is wel degelijk verantwoordelijk voor het exportverbod naar de EU dat nu is ingegaan voor niet-gecertificeerde verse groenten en fruit. De late inspanningen van de huidige minister ten spijt, een gebrek aan politieke interesse voor deze kwestie bij opeenvolgende landbouwministers en regeringen heeft gemaakt dat de exporten naar de EU bijna onmogelijk zijn geworden.

En zeker de huidige minister van LVV kan de verantwoordelijkheid niet van zich afschuiven als de derde landbouwminister op een rij uit de gelederen van de eigen zeggen 'ideologisch gestoelde' NDP. Al vanaf de eind jaren negentig is het duidelijk dat de EU de importregels van voedsel aan het verscherpen is. En elke aangetreden landbouwminister heeft wel wat pogingen met goede bedoelingen gedaan om aan de regels te voldoen. Maar vooral het gebrek aan samenhang en continuïteit van beleid heeft gemaakt dat Suriname vandaag de dag niet voldoet aan de regels voor export naar de EU.

Dat een gespecialiseerd, goed functionerend nationaal certificering-laboratorium momenteel nog steeds ontbreekt, is slechts een van de vele voorbeelden. De noodzaak van een samenhangend langetermijnbeleid dat maatschappelijk breed gedragen wordt, wordt met de dag duidelijker, ook met betrekking tot de agrarische sector. De Palu dringt er al jaren aan op samenhangende langetermijnplannen. De uitvoering van deze plannen zal vervolgens moeten starten met het organiseren van onze economische sectoren in sterke instituten die werkzaamheden van de overheid uit handen nemen.

Om dit te bereiken zullen we het met elkaar eens moeten worden dat de ontwikkeling van ons land enkel en alleen mogelijk is door duurzame samenwerkingsverbanden onder het volk te stimuleren. Een voorwaarde daarvoor is het afstappen van de zogenaamde patronage politiek van pakketten aan het volk en "cadeaus" ook aan onze landbouwers. Met de patronage politiek hebben we onze eigen ondernemers en toekomstige ondernemers juist afhankelijk gemaakt en verzwakt. Alle sectoren, inclusief de agrarische sectoren, zijn momenteel te zwak georganiseerd en erg verdeeld om de eigen verantwoordelijkheid op een juiste manier op te pakken.

De rijstsector is een goed voorbeeld van de zwakte met drie boerenorganisaties en twee verenigingen van rijstexporteurs. Opeenvolgende regeringen hebben hieraan bijgedragen. De heel oude regel, "geef het volk hengels in plaats van vis" geldt ook in ons land. Maar kennelijk begrijpt ook de huidige NDP-coalitie dit te weinig. De geldende ideologie lijkt sterk op die van de oude politiek: uitverkoop aan het buitenland, bevoordeling van een kleine groep partijloyalisten en verdeel en heers ook onder agrarische ondernemers. Onder valse voorwendselen is de uitverkoop van ons land aan buitenlandse ondernemingen een regel geworden, ook in de agrarische sector.

Grote lappen grond worden uitgegeven aan buitenlandse ondernemingen voor zogenaamde "grootschalige" landbouwprojecten, visvergunningen aan buitenlandse hektrawlers voor leegroof van onze viswateren en niet te vergeten de vergunning voor grootschalige waterexport aan het Zwitsers/Nederlands Amazone Resources. Onlangs is weer bekend geworden dat de buitenlandse LR-groep meer dan 67 miljoen euro's toegeschoven krijgt om een 'agrarisch industrieel park' op te zetten die bovendien zal concurreren met de Surinaamse boeren die het al moeilijk hebben.

Ondanks kritieken uit de agrarische sector heeft de regering inmiddels het startsein gegeven met de bouw van dit agrarische industrieel park met een zogenaamd "gewijzigd plan". Als we de voortekenen goed begrijpen, en dat doen wij op basis van onze jarenlange ervaringen, dan mag verwacht worden dat dit wederom een project zal worden dat de eindstreep niet zal halen. Ondertussen worden slechts een kleine groep van partijloyalisten als agrarische ondernemers bevoordeeld. SML Wageningen, de wijze waarop de Petro-Caribe deal met Venezuela wordt uitgevoerd en het voortrekken van slechts één enkele "supervrouw" in de agrarische sector zijn slechts daar enkele voorbeelden van.

Al jaren gaat de agrarische productie in Suriname zienderogen achteruit. De potentie die het heeft blijft onderbenut. Het inzetten van de sector voor economische stabiliteit blijft uit beeld, ook bij deze regering. De noodzakelijke investeringen in de landbouw en de landbouwers blijven uit. Om maar te zwijgen over de onderwaardering van de agrarische sector als instrument om duurzame werkgelegenheid te creëren voor jongeren. Een lange termijn benadering van de agrarische sector gericht op het faciliteren en de ontwikkeling van de Surinaamse ondernemer is, zoals vaak door de Palu betoogd, nu meer dan ooit erg noodzakelijk geworden.

Henk Ramnandanlal
Ondervoorzitter Palu 

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina