Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Belofte gratis onderwijs geen populisme'

'Belofte gratis onderwijs geen populisme'

23/01/2020 16:23 - Merredith Bruce

Gratis onderwijs en openbaar vervoer voor schoolgaanden belooft VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien bij verkiezingswinst van zijn partij.

Gratis onderwijs en openbaar vervoer voor schoolgaanden belooft VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien bij verkiezingswinst van zijn partij. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - In haar verkiezingsprogramma belooft de VHP gratis onderwijs tot de middelbare school, wanneer zij aan de macht komt. Dat is geen populistisch gepraat, zegt Asiskumar Gajadien. “Het is geen kwestie van beloven, dit hebben we ook ter discussie gebracht in de DNA”, zegt de VHP-ondervoorzitter.

Hij verwijst in gesprek met de Ware Tijd naar de begrotingsbehandeling van april 2019 toen fractielid Riad Nurmohamed zijn zorgen uitte over de verhoging van het inschrijfgeld voor studenten van middelbaar en hoger niveauin 2018.

Nurmohamed diende toen een voorstel in om bij wet een maximum voor inschrijfgelden vast te stellen, om te voorkomen dat studenten plotseling geconfronteerd worden met een verhoging. "Helaas heeft de parlementaire commissie Onderwijs besloten om het wetsvoorstel niet in behandeling te nemen. Was dat gebeurd, dan hadden we al een deel van ons verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren", stelt Gajadien. 

Hij noemt het belangrijk dat onderwijs als één van de basisvoorwaarden voor ontwikkeling toegankelijk wordt gemaakt. Ouders of verzorgers mogen op geen enkele wijze beperkt worden om hun kind onderwijs te kunnen laten volgen. De VHP-ondervoorzitter noemt het inschrijfgeld één van de drempels die weggewerkt moet worden.

Hij vindt niet dat gratis onderwijs ertoe kan leiden dat schoolgaanden er met de pet naar zullen gooien. "Wanneer het zou gaan om verbruiksgoederen, bijvoorbeeld gratis huisvesting, zou dat misschien anders zijn." De VHP schrijft in haar verkiezingsprogramma dat inschrijf- en collegegelden onder haar bewind uit de goud- en olie-inkomsten betaald zullen worden.

Er komen daarnaast meer studietoelagen of -beurzen voor jongeren. Openbaar vervoer voor schoolgaanden wordt gratis en zal eveneens betaald worden uit de olie- en goudinkomsten. Voor jongeren die willen bouwen belooft de partij goedkoop kapitaal tegen lage rentes zoals uit het Woningbouwfonds.

Een andere belofte is een ombudsinstituut voor jongeren tot achttien jaar. Dit orgaan gaat de rechten bewaken van deze groep, klachten behandelen en onderzoek doen naar schending van hun rechten. Voorts wil de partij een anti-discriminatiebureau dat gaat werken aan het minimaliseren van ongelijkheid tussen jongeren op basis van kleur, beperking, ras en seksuele geaardheid.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina