Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Strijd voor 'renovatie' notarisambt noodzakelijk’

Beroepsorganisatie verwacht moeilijke strijd bij herstel notarisambt

01/02/2020 00:00 - Merredith Bruce

Kitty Derby, dochter van wijlen Fred Derby, is vrijdag beëdigd als notaris bij het Hof van Justitie.

Kitty Derby, dochter van wijlen Fred Derby, is vrijdag beëdigd als notaris bij het Hof van Justitie. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Hoewel hij positief is ingesteld, verwacht Manav Kanhai, voorzitter van de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB), een moeilijke strijd bij de ‘renovatie’ van het notarisambt. Dat is volgens hem een dringende noodzaak. Kanhai sprak vrijdag met journalisten na de beëdiging van Kitty Derby als notaris en Shiwanie Persaud-Paragh als kandidaat-notaris bij het Hof van Justitie.

Waarnemend hofpresident Iwan Rasoelbaks wees in zijn toespraak herhaaldelijk op kernwaarden zoals eerlijkheid en geheimhouding waaraan notarissen moeten voldoen volgens hun ambtseed. Hij verwees ook naar de nieuwe wet Notarisambt die in oktober vorig jaar in werking is getreden en, in tegenstelling tot de oude  wet, nu ook voorziet in tuchtmaatregelen voor kandidaat-notarissen.

Daarnaast biedt de wet meer waarborgen voor burgers. Kanhai stelt dat, anders dan voorheen, de notaris niet meer de naam, het aanzien en het vertrouwen heeft bij de samenleving. De vereniging zit nu in een fase om dit te veranderen, omdat het niet alleen nadelig is voor de burger, maar ook voor het ambt zelf en voor het land.

Hij noemt het belangrijk dat de organisatie niet gewoon gezien wordt als een instantie die slechts de belangen van notarissen en kandidaat-notarissen behartigt, maar ook die van de burger, door strikt de wet na te leven. De voorzitter gelooft dat als deze zaken als geheel worden gezien, het beeld over de notaris kan veranderen.

Rasoelbaks wees op het belang van het continu bijscholen door trainingen en cursussen en onderstreepte dat de rechtspleging zich legitimeert door de deskundigheid die zij in zich heeft. Hij merkt dat de notarisvereniging tot op heden geen gestructureerde opleidingen en trainingen biedt. Daarvoor wordt uitgeweken naar Nederland.

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday benadrukte in zijn toespraak bij de beëdiging van de notaris op het belang van heldere communicatie met cliënten. In de nieuwe wet is dit ook verplicht gesteld.

Zowel Derby als Persaud-Paragh beloofde in het dankwoord om het ambt hoog te houden. Persaud vindt het jammer dat enkelingen een smet op de beroepsgroep leggen. "Maar als onpartijdige moet jij je daarvan kunnen afzonderen. Ik ben gereed daarvoor." Zij zit vanaf 1 november 2016 in de beroepsgroep.

Derby heeft een stageperiode van elf jaar en zeven maanden als kandidaat-notaris achter de rug en heeft als waarnemend kandidaat-notaris ook mogen waarnemen voor haar patroon en andere notarissen. Zij stond in haar dankwoord stil bij de opvoedingsidealen van haar ouders, in het bijzonder de "inspirerende woorden en wijze lessen" die zij van haar vader, wijlen Fred Derby, heeft meegekregen.

Met haar benoeming zijn er nu twintig notarissen en er zijn volgens Kanhai "een stuk of twintig" kandidaat-notarissen. In de nieuwe wet is het aantal notarissen dat het land mag hebben, verhoogd van maximaal twintig naar maximaal vijftig. De beëdigingen vonden vrijdag plaats in de zittingszaal van het Hof van Justitie aan het Onafhankelijkheidsplein.

Share on Facebook    Gerelateerde artikelen