Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Mensen met een beperking stimuleren te stemmen

Bewustwordingscampagne over stemrecht mensen met een beperking

04/02/2020 08:49 - Merredith Bruce

De start van de bewustwordingscampagne ‘Zelfstandig Doen’ voor mensen met een beperking om te gaan stemmen.

De start van de bewustwordingscampagne ‘Zelfstandig Doen’ voor mensen met een beperking om te gaan stemmen. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Om mensen met een beperking bewust te maken om te gaan stemmen, is maandag de campagne ‘Zelfstandig Doen’ gelanceerd door de UNDP, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, en stichting Women United Suriname (WUS).

De campagne richt zich vooral op mensen met een gehoor- en of gezichtsbeperking. Zij zullen met filmpjes, banners en posters belangrijke informatie rondom de verkiezingen krijgen om hen zoveel mogelijk zelfstandig en onafhankelijk te maken op weg naar en bij deelname aan de verkiezingen.

WUS-voorzitter Roseline Daan vertelt erbij dat de campagne ook bedoeld is om de doelgroep te motiveren om haar stem te laten horen, zodat relevante instanties voorzieningen kunnen treffen om het mogelijk te maken dat ze zelfstandig zonder begeleiding kan stemmen. WUS richt zich ook op vrouwen met een beperking.

De campagne is gelanceerd in Courtyard by Marriott. Daan zegt dat personen met een gezichtsbeperking nu genoodzaakt zijn om onder begeleiding in het stemhokje te gaan. Het is daarbij niet uitgesloten dat de begeleider anders stemt dan de betrokkene wil. "Deze groep mag nimmer 'gedwongen' worden om anders te stemmen. De mensen moeten zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen."

Natasia Agard, directeur van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden vraagt zich af hoe zo iemand zeker weet dat de begeleider betrouwbaar is. "Want ik ga gewoon af op het vertrouwen van de persoon." Ze vindt het ook belangrijk dat er na de verkiezingen wordt geëvalueerd. 

De NSBS-directeur brengt in herinnering dat er vijf jaar terug ook zo een campagne was opgezet, maar er is nog veel werk te doen. Daan vult aan: "We zijn er nog niet. Mensen worden nog steeds begeleid naar het stemhokje en verder weten we niet wat er gebeurt."

De WUS-voorzitter zegt dat haar organisatie met (overheids)instanties in gesprek is over de vervaardiging van aangepast verkiezingsmateriaal voor deze groep. Het is volgens haar zaak dat politieke partijen ook voorzieningen treffen om personen met een beperking op aangepaste manier te informeren over hun partijprogramma.

Maandag zijn ook het promolied en een Facebook-pagina gelanceerd. De campagne valt onder een verkiezingsondersteuningsproject waartoe de UNDP en het ministerie van Binnenlandse Zaken in maart 2019 een overeenkomst hebben getekend.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina